Jak pamiętacie Państwo tzw. działacze Polskiego Związku Działkowców skierowali przeciwko wielu działkowcom i mediom pozwy za naruszenie dóbr osobistych, których według tzw. działaczy dopuścili się pozwani poprzez ujawnienie nieprawidłowości w stowarzyszeniu któremu przewodniczy Eugeniusz Kondracki.

W dniu dzisiejszym zapadł kolejny wyrok, w którym Sąd Okręgowy dla Warszawy – Pragi oddalił w całości pozew Polskiego Związku Działkowców.

Sąd podzielił stanowisko pozwanego, który zakwestionował wszystkie zarzuty powoda. Sąd potwierdził w swoim wyroku, że Polski Związek Działkowców nie udowodnił ani jednego z zarzutów postawionych w pozwie, a pozwany opierał swoje stwierdzenia na dowodach i działał w interesie publicznym ujawniając nieprawidłowości w PZD. Sąd obciążył kosztami postępowania PZD. Oprócz kosztów postępowania Sąd obciążył PZD także kosztami zastępstwa procesowego obrońcy pozwanego.

W wyniku procesu który toczył się blisko 5 lat, w którym przesłuchano świadków z wielu miast Polski np. z Piły, Słubic, Poznania, Lublina koszty tego procesu idą w dziesiątki tysięcy złotych, które niestety zgodnie z praktyką w Polskim Związku Działkowców poniosą działkowcy a nie nieznający prawa i usiłujący zdyskredytować działkowców tzw. działacze.

Wydaje się naturalne, że należy odwołać z zajmowanych stanowisk osoby, które przez swoje zachowanie narażają działkowców na gigantyczne koszty nie ponosząc za swoje decyzje żadnej odpowiedzialności.

Że nie jest to stwierdzenie bezpodstawne (dotyczące kosztów) możecie się Państwo zapoznać z innymi wyrokami różnych sądów w Polsce.

Sygn. akt: I C 35/17, wyrok jest nieprawomocny