Dziś prezentuję Państwu uchwałę Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie o zawieszeniu „starego” Zarządu ROD im. Centralny w Koszalinie i powołaniu Zarządu Komisarycznego w tym ogrodzie.

O sprawie niezgodnego z obowiązującym prawem działania Zarządu ROD im. Centralny w Koszalinie pisałem wielokrotnie, między innymi w artykule pt. 2022.11.09 Pogrom Zarządu ROD „Centralny” w Koszalinie gdzie zapowiedziałem odwołanie tego zarządu. Jak Państwo widzicie przekazałem informację o odwołaniu zarządu miesiąc wcześniej niż podjęto stosowną uchwałę. Co ciekawsze w uchwale znalazło się stwierdzenie cytuję:

W trakcie prowadzonych kontroli ROD „Centralny” w Koszalinie komisja kontrolna OZ PZD w Koszalinie oraz Okręgowa Komisja Rewizyjna stwierdziły zgodnie z & 43 ust. 1 Statutu PZD konieczność wyjaśnienia szeregu uzasadnionych wątpliwości co do działalności zgodnej z prawem lub interesem PZD prowadzonej przez Zarząd ROD „Centralny” w Koszalinie.

A przecież w szeregu artykułów na temat sytuacji w ROD „Centralny” opisywałem liczne przykłady łamania prawa przez ten (odwołany) zarząd, co jak widzicie Państwo ma swoje potwierdzenie w uchwale OZ PZD w Koszalinie.

Bezkarne działania tego zarządu tolerował Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie ponad 2 lata. Pisałem o tym w szeregu artykułów, między innymi 2020.06.01 Działkowcy górą!!!

Najwyższa pora rozliczyć także Okręgowy Zarząd za brak zdecydowanych działań aby ukrócić bezprawie w działaniach tzw. działaczy PZD (patrz artykuł 2022.12.02 Rozwiązać Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie.) oraz ignorowanie poleceń Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Panie Prezesie czekamy na uchwałę o odwołaniu Zarządu Okręgu w Koszalinie