REWOLUCYJNA ODEZWA ZWIĄZKU SPARTAKUSA

(SPARTAKUSBUNDU) Z 25 LISTOPADA 1918 ROKU

W wydanej w 1976 roku a kompletnie niestety dziś zapomnianej i pomijanej przede wszystkim z przyczyn ideologicznych obszernej pracy historycznej zatytułowanej : Międzynarodowy Ruch Robotniczy. Wiek XIX – 1945 zamieszczone zostały bardzo ważne i nad wyraz cenne informacje dotyczące genezy i pierwszych burzliwych dni rewolucji listopadowej w Niemczech z 1918 roku.

WSPÓŁCZESNA, NIEPODLEGŁOŚCIOWA, PATRIOTYCZNA, POSTĘPOWA,

POLSKA LEWICA SOCJALNA

UROCZYŚCIE PRZYPOMINA WSZYSTKIM RODAKOM I RODACZKOM :

O TYM PISAŁ „ŁODZIANIN”

 ORGAN POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ

WE WTOREK, 15 LISTOPADA 1938 ROKU :

M.NIEDZIAŁKOWSKI,

„Pokłosie”

„Jedna rzecz uderzyła mnie specjalnie, kiedym czytał w dn. 11 listopada wydania uroczyste pism polskich, poświęcone dwudziestej rocznicy Niepodległości :

NA DZIEŃ 11 LISTOPADA

KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP)

PRZYPOMINA :

KAZIMIERZ GIŻYŃSKI,

„NIEPODLEGŁOŚĆ PO RAZ DRUGI”

„Dziennik Łódzki”, Rok I,

Łódź, niedziela 11 listopada 1945 r., Nr 129 (139), s. 1.

„Od Kościuszki i Dąbrowskiego przez bohaterskie zrywy powstań po pamiętne dni listopada 1918 r. nieprzerwanie trwała nasza walka o niepodległość.

Pierwszą niepodległość utraciliśmy przez prywatę i egoizm warstwy magnackiej i szlacheckiej.

KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP)

PRZYPOMINA :

O TYM PISAŁ „DZIENNIK ŁÓDZKI” 30 LAT TEMU -

W ŚRODĘ, 11 LISTOPADA 1987 ROKU :

EMIL K. BRZOZOWSKI,

„W 69 rocznicę.

Gdy wybuchła niepodległość...”,

„Dziennik Łódzki”,

Rok XLIII,

Łódź, środa, 11 listopada 1987 roku, Nr 263 (12473), s. 4.

 

„Zadziwiające jest jak wiele atramentu wypisano dla wyjaśnienia fenomenu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Zastanawiano się np. w jakim stopniu wpłynęły na to czynniki zewnętrzne a w jakim wewnętrzne?

A jeśli zewnętrzne, to czy bardziej rewolucja w Rosji (anulowanie traktatów rozbiorowych), czy też upadek Kajzerowskich Niemiec i rozpad Austro – Węgier?

KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP)

PAMIĘTA I PRZYPOMINA :

„„Noc kryształowa” : wybuch nienawiści i przemocy”.

(9/10 listopada 1938 roku).

PRECZ Z FASZYZMEM!!!

PRECZ Z ANTYSEMITYZMEM!!!

PRECZ Z KSENOFOBIĄ, RASIZMEM I NIETOLERANCJĄ!!!

 

„Berlin, 10 listopada

Tego ranka ulice wszystkich większych miast Rzeszy usłane były okruchami tysięcy rozbitych szyb i witryn sklepowych.

Ciągle jeszcze płoną synagogi podpalone nocą przez SS – manów.