W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCĄ SIĘ 61. ROCZNICĄ

ANTYSTALINOWSKIEGO POWSTANIA NA WĘGRZECH

WSPÓŁCZESNA KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP)

SKŁADA UROCZYSTY HOŁD POLEGŁYM WÓWCZAS W WALCE

ZE STALINOWSKĄ TYRANIĄ WĘGROM I WĘGIERKOM !!!,

JAN ŁYSEK,

„Serca nasze są z Węgrami”,

„Słowo Ludu” -

Organ KW Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,

Kielce – CZWARTEK, 1 LISTOPADA 1956 R., Rok VII, Nr 261, s. 2.

„GŁĘBOKIM smutkiem okryły nas bolesne wieści z Węgier.

Tragedię narodu, z którym wiąże nas od wieków umiłowanie wolności, przeżywa dziś każdy z nas.

KONSEKWENTNIE WALCZĄCA Z ZACOFANIEM UMYSŁOWYM, RASIZMEM, KSENOFOBIĄ, FASZYZMEM I ANTYSEMITYZMEM KPP PRZYPOMINA :

TO WYDARZYŁO SIĘ 80 LAT TEMU

W RZĄDZONEJ PRZEZ REŻIM SANACYJNY POLSCE !!! :

„Zajścia na wyższych uczelniach lwowskich.

Kilkunastu studentów – Żydów zostało rannych.

Strajk studentów żydowskich w Warszawie połączony z blokadą domu akademickiego”.,

„ILUSTROWANA REPUBLIKA”,

Rok XV., ŁÓDŹ, PIĄTEK, 15 PAŹDZIERNIKA 1937 R., NR 284, s. 3.

 

„Lwów, 14 października.

Wyższe uczelnie lwowskie były dziś przed południem widownią ekscesów antyżydowskich, które wybuchły jednocześnie w kilku miejscach.

W ZWIĄZKU Z 75. ROCZNICĄ POWIESZENIA W WARSZAWIE

PRZEZ HITLEROWCÓW 50 BOJOWNIKÓW POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ (PPR) I GWARDII LUDOWEJ (GL)

(16 PAŹDZIERNIKA 1942 – 16 PAŹDZIERNIKA 2017)

WSPÓŁCZESNA KPP SKŁADA IM UROCZYSTY HOŁD

I PRZYPOMINA WSZYSTKIM RODAKOM I RODACZKOM

O TYCH NIEZŁOMNYCH, BOHATERSKICH PATRIOTACH :

T.Jędrzejewski,

„Było ich pięćdziesięciu...”,

„Dziennik Łódzki”,

Rok XIII, Łódź, wtorek 15 października 1957 roku , Nr 245 (3391), s. 1 - 2.

 

„Egzekucja dokonana przed piętnastu laty na pięćdziesięciu komunistach w odwet za pierwsze akty zbrojnego oporu, nie była wyłącznie przejawem bezmyślnego bestialstwa.

Było to bestialstwo, ale wykalkulowane na zimno, jako swoisty manewr polityczny okupanta.

Cel tego manewru był ściśle określony i w lot rozszyfrowany przez całe społeczeństwo.

W ZWIĄZKU Z DNIEM EDUKACJI NARODOWEJ

(14. 10. 2017 r.)

WSPÓŁCZESNA KPP

UROCZYŚCIE PRZYPOMINA :

„OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA – DEMOKRATY.

JAK WYCHOWAĆ MŁODZIEŻ

W DUCHU IDEAŁÓW DEMOKRATYCZNYCH”.

 

„Jaka młodzież – takie będzie przyszłe społeczeństwo.

Jakie społeczeństwo – taki ustrój państwowy.

Nic też dziwnego, że państwo demokratyczne bacznie i z wielką troskliwością odnosi się do spraw wychowania swoich przyszłych obywateli.

KPP PRZYPOMINA :

O TYM PISAŁ „DZIENNIK ŁÓDZKI”

W PONIEDZIAŁEK, 15 PAŹDZIERNIKA 1945 ROKU :

Jerzy Ubysz,

„W 128 rocznicę zgonu Tadeusza Kościuszki

15.X 1817 – 15.X 1945”,

„Dziennik Łódzki”,

Rok I, Łódź, poniedziałek 15 października 1945 r., Nr 102 (112), s. 2.

 

„Tadeusz Kościuszko był i jest dotąd w pojęciu ogółu bohaterem narodowym, uosabiającym tylko miłość ojczyzny.

Ona to właśnie stawia Kościuszkę w rzędzie tych mężów stanu, którzy rozpoczynają w dziejach narodu nową epokę.