KONSEKWENTNIE WALCZĄCA Z ZACOFANIEM UMYSŁOWYM, RASIZMEM, KSENOFOBIĄ, FASZYZMEM I ANTYSEMITYZMEM KPP PRZYPOMINA :

TO WYDARZYŁO SIĘ 80 LAT TEMU

W RZĄDZONEJ PRZEZ REŻIM SANACYJNY POLSCE !!! :

„Zajścia na wyższych uczelniach lwowskich.

Kilkunastu studentów – Żydów zostało rannych.

Strajk studentów żydowskich w Warszawie połączony z blokadą domu akademickiego”.,

„ILUSTROWANA REPUBLIKA”,

Rok XV., ŁÓDŹ, PIĄTEK, 15 PAŹDZIERNIKA 1937 R., NR 284, s. 3.

 

„Lwów, 14 października.

Wyższe uczelnie lwowskie były dziś przed południem widownią ekscesów antyżydowskich, które wybuchły jednocześnie w kilku miejscach.

W Akademii Handlu Zagranicznego przed wykładem prof. Stamolewicza na pierwszym roku studiów wpadła grupa bojówkarzy, rekrutujących się ze słuchaczy innych uczelni, i usiłowała zmusić studentów – Żydów do zajęcia osobnych ławek.

Wywiązała się bójka, która przeniosła się na korytarz.

Tam pobito kilkunastu Żydów, przy czym jedna ze studentek, zepchnięta ze schodów, doznała złamania nogi.

W chwili niesienia jej pomocy przez kolegów, bojówkarze napastowali ich w dalszym ciągu, po czym szybko zbiegli.

Studentkę odstawiono do szpitala.

Pobici zostali również słuchacze – Żydzi na politechnice lwowskiej.

Na korytarzu wydziału architektury 5 studentów napadniętych zostało z tyłu i pobitych pałkami po głowie. Jednego z nich odwieziono na klinikę.

Także na uniwersytecie J. K. pobito czterech Żydów, z których dwaj, brocząc krwią, schronili się w bramie Banku Polskiego.

Pogotowie opatrzyło im tam rany.

Inni zgłosili się o pomoc do ambulatorium pogotowia.

Doszło również do napadów w kilku innych punktach uniwersytetu.

W związku ze strajkiem studentów – Żydów i blokadą Domu Akademickiego w Warszawie, lwowscy studenci – Żydzi proklamowali jednodniowy na najbliższy piątek, dnia 15 bm.

W dniu tym Żydzi wstrzymać się mają od uczęszczania na wykłady i zajęcia praktyczne na lwowskich uczelniach.

WARSZAWA, 14 października.

Na znak protestu przeciwko podziałowi miejsc na wyższych uczelniach, t. zw. „ghettu ławkowemu”, proklamowali studenci – Żydzi dziś rano strajk 2 – dniowy, połączony z okupacją żydowskiego Domu Akademickiego przy ulicy Sierakowskiego 7.

Strajk ma przebieg spokojny.

W Domu Akademickim znajduje się ponad 900 studentów, których część stale zamieszkuje w tym domu, a reszta przeprowadza blokadę na znak solidarności.

Na uczelniach wyższych studenci Żydzi nie byli dziś obecni.

Organizacją blokady zajął się między uczelniami Komitet Studentów, który czuwa nad pieczą w całym gmachu.

Dokoła gmachu zablokowanego przez studentów zbierają się tłumy publiczności.

Przez całą noc i dzień studenci i studentki przebywają w salach ogólnych.

Wszystkie pokoje mieszkalne „Domu Akademickiego” są zamknięte.

W godzinach popołudniowych odwiedzili Żydowski Dom Akademicki przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych i społecznych oraz przedstawiciele „Koła Żydowskiego” z posłem Sommersteinem na czele.

Poseł Sommerstein wygłosił przemówienie do młodzieży.

Z Łodzi przybył przedstawiciel studentów – Żydów Wolnej Wszechnicy p. Grünberg.

Grünberg odczytał rezolucję studentów łódzkich, solidaryzujących się z młodzieżą akademicką w walce przeciw „ghettu ławkowemu”.

Żydowska młodzież akademicka otrzymała wiele depesz i listów.

*   *   *

W godzinach wieczornych odbyły się w Warszawie dwa wielkie zgromadzenia działaczy społecznych przy udziale reprezentantów „Koła Żydowskiego”.

Na zebraniach tych ogłoszono odezwę podpisaną przez 18 organizacyj społecznych i politycznych, protestującą przeciwko zarządzeniom o osobnych ławkach oraz przeciw ograniczeniom narodowościowym i wyznaniowym.

Odezwa ta wzywa całą ludność żydowską w kraju do udziału w „Tygodniu Żydowskiego Akademika” w dniach od 20 do 28 października i powstrzymania się od wszelkich zbędnych wydatków i rozrywek w „Tygodniu Akademika”.

Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze winny być przeznaczone dla akademickiej młodzieży żydowskiej”.

Powyższy materiał przesłał :

Tow. Ryszard Rauba

Komunistyczna Partia Polski (KPP).