KPP PAMIĘTA I PRZYPOMINA:

JERZY HUDZBAR,

„Tarnobrzeg 1918 -

„CZERWONA REPUBLIKA

(w świetle...donosów)”,

„Słowo Ludu” -

Organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,

KIELCE – PIĄTEK, 7 LISTOPADA 1958 r.,

Rok X., Nr 265(2905), s. 3.

 

„”REPUBLIKA TARNOBRZESKA” - to mało znany, a przecież pasjonujący epizod naszej historii.

Mija właśnie 40 lat od początku wydarzeń, które w archiwach policji, w pamiętnikach działaczy chłopskich i w żywej ludzkiej pamięci noszą tę właśnie nazwę.

W 100. ROCZNICĘ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ

(7 LISTOPADA 1917 – 7 LISTOPADA 2017)

WSPÓŁCZESNA KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP) PRZYPOMINA :

O TYM PISAŁ ŁÓDZKI „KURIER POPULARNY”

  • - ORGAN POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ

W CZWARTEK, 7 LISTOPADA 1946 ROKU

„Nasze stanowisko”

„Kurier Popularny” - Organ Polskiej Partii Socjalistycznej,

Rok II, Łódź, czwartek 7 listopada 1946 r., Nr. 307(377), s. 1.

 

„Są wydarzenia w życiu ludzkości, które poprzez swoją siłę oddziaływania i zawartą w nich nową treść ideologiczną – stają się punktami zwrotnymi, otwierają nową epokę.

Na przestrzeni historii nowożytnej do takich wydarzeń należą Wielka Rewolucja Francuska i Rewolucja Październikowa w Rosji.

Pierwsza, podejmując walkę z feudalnym ustrojem, umocniła wpływy mieszczaństwa.

KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP)

PRZYPOMINA WSZYSTKIM RODAKOM I RODACZKOM :

WOJCIECH SULEWSKI,

„W 40 – lecie 11 listopada...

Rok 1918 w Polsce”.

 

„Miał rację Michał Bobrzyński, namiestnik Galicji, wybitny historyk i pamiętnikarz, pisząc w trzecim tomie „Dziejów Polski w zarysie”, że 17 czerwca 1878 roku – dzień berlińskiego kongresu – umożliwił niejako 11 listopada 1918 r., dając początek austriacko – rosyjskim i rosyjsko – niemieckim antagonizmom, rodząc Trójprzymierze, Trójporozumienie, Sarajewo, Brześć i Wersal.

W 100. ROCZNICĘ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ

(7 LISTOPADA 1917 – 7 LISTOPADA 2017)

WSPÓŁCZESNA KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP) PRZYPOMINA :

O TYM PISAŁ „DZIENNIK ŁÓDZKI”

W ŚRODĘ, 7 LISTOPADA 1945 ROKU

ANATOL MIKUŁKO,

„28 lat”

„Dziennik Łódzki”,

Rok I, Łódź, środa 7 listopada 1945 r., Nr 125 (135), s. 1.

 

„Dziś nasz sojusznik, Związek Radziecki, obchodzi swe wielkie święto, 28 – mą rocznicę Rewolucji Październikowej.

Rewolucja ta, jak wiemy, stała się punktem zwrotnym w dziejach Rosji.

Październik dokonał zasadniczego przełomu.

KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP)

PRZYPOMINA KU ABSOLUTNIE KONIECZNEJ REFLEKSJI :

Roman Juryś,

„Hasło niepodległości Polski

na sztandarach Rewolucji Październikowej”,

„GŁOS ROBOTNICZY”

PISMO POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ,

ROK II., ŁÓDŹ, CZWARTEK 7 LISTOPADA 1946 ROKU,

Nr. 308 (499), s. 3.

 

„Mur kłamstwa, jaki w przeciągu ćwierćwiecza wznoszono między Polską a Związkiem Radzieckim zasłonił nam obraz zarówno samej istoty Rewolucji Październikowej, jak i znaczenie tej rewolucji dla naszej sprawy narodowej.