W 100. ROCZNICĘ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ

(7 LISTOPADA 1917 – 7 LISTOPADA 2017)

WSPÓŁCZESNA KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP) PRZYPOMINA :

O TYM PISAŁ „DZIENNIK ŁÓDZKI”

W ŚRODĘ, 7 LISTOPADA 1945 ROKU

ANATOL MIKUŁKO,

„28 lat”

„Dziennik Łódzki”,

Rok I, Łódź, środa 7 listopada 1945 r., Nr 125 (135), s. 1.

 

„Dziś nasz sojusznik, Związek Radziecki, obchodzi swe wielkie święto, 28 – mą rocznicę Rewolucji Październikowej.

Rewolucja ta, jak wiemy, stała się punktem zwrotnym w dziejach Rosji.

Październik dokonał zasadniczego przełomu.

Od października zaczęła się nowa, inna Rosja.

Nie będziemy w banalnych słowach powtarzać wielkich, szczytnych haseł, z którymi szli robotnicy i marynarze do szturmu na Pałac Zimowy.

Te hasła są dostatecznie wszystkim znane.

A ich realizacja?

W Polsce przyzwyczajono się nazywać Rewolucję Październikową i zmiany, jakie ona wprowadziła w Rosji - „wielkim eksperymentem”, który może się uda; a może...

28 lat daje wyczerpującą odpowiedź.

Jeszcze dobitniejszą bodaj odpowiedzią jest cały przebieg ostatniej wojny i jej takie, a nie inne zakończenie.

Rewolucja Październikowa w sposób zdecydowany odsunęła na bok warstwę pasożytującą.

Dzieje współczesnej Rosji wykazały, że bez tej warstwy państwo może doskonale się rozwijać.

Głos t. zw. szerokich mas nie okazał się teoretycznym.

W Rosji istotnie doszły do głosu najszersze kręgi narodu, powołano je do aktywnego udziału w życiu, wykorzystano tkwiącą w nich olbrzymią siłę.

Carska Rosja była krajem wybitnie zacofanym pod względem rolniczym, przemysłowym, kulturalnym.

Dorównanie Zachodowi obliczano na stulecia.

Przemysł sowiecki obiektywnie mogą ocenić ci, co go widzieli.

Przemysł dźwiga rolnictwo.

Jak produktywnie wykorzystywana jest ziemia rosyjska świadczy fakt, że olbrzymie armie sowieckie w ciągu ostatniej wojny nie zaznały niedostatków żywnościowych.

Nie stanęło też widmo głodu przed obywatelem, pracującym na zapleczu.

W Rosji dzisiejszej nie ma prawie analfabetów.

Człowiek nie umiejący czytać i pisać, jest rzadkością.

Nie znaczy to, że wszyscy mają zaraz wyższe czy średnie wykształcenie.

Mówimy o ogólnym, przeciętnym poziomie, mówimy o tym, że analfabetyzm znajduje się w stadium likwidacji.

W Rosji dokonano zasadniczych zmian nie tylko w dziedzinie politycznej czy ekonomicznej.

Nastąpiły również głębokie przeobrażenia w samej psychice społeczeństwa.

Związek Radziecki wychował zupełnie nowy typ człowieka.

Ten człowiek jest rozmiłowany w budownictwie i w swojej nowej wielkiej ojczyźnie.

To człowiek silny i zdecydowany.

Jego siłę i zdecydowanie poznał najlepiej niemiecki najeźdźca, który liczył na podbój Rosji w ciągu...kilku tygodni.

Wojna unaoczniła każdemu, jak wielką siłę przedstawia sobą Związek Radziecki.

Wykazała, że nie budował „zamków na lodzie”.

W dniu Święta Sojusznika musimy jeszcze raz przypomnieć, że właśnie krew i praca sowieckiego obywatela przyczyniła się do odzyskania przez nas niepodległości.

Nie idzie o śpiewanie bezkrytycznych peanów na temat t. zw. cudzych wzorów.

Chcemy tu bezstronnie stwierdzić, że jeżeli Rewolucję Październikową w Rosji nazywano „eksperymentem” to ten eksperyment się udał.

Wystrzał z „Aurory” 28 lat temu nie był ślepym nabojem.

 

Anatol Mikułko”.

 

POWYŻSZY OKOLICZNOŚCIOWY MATERIAŁ PRZESŁAŁ :

TOW. RYSZARD RAUBA – KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP).