WSPÓŁCZESNA, NIEPODLEGŁOŚCIOWA, PATRIOTYCZNA, POSTĘPOWA,

POLSKA LEWICA SOCJALNA

UROCZYŚCIE PRZYPOMINA WSZYSTKIM RODAKOM I RODACZKOM :

O TYM PISAŁ ŁÓDZKI „KURIER POPULARNY”

ORGAN POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ

W CZWARTEK, 7 LISTOPADA 1946 ROKU

W ZWIĄZKU Z 28. ROCZNICĄ POWSTANIA TYMCZASOWEGO LUDOWEGO RZĄDU REPUBLIKI POLSKIEJ W LUBLINIE :

ARTUR KARACZEWSKI,

„Wielka rocznica”

„7 listopada 1918 powstał po wiekowej niewoli w wyniku trudów bojowych, walk i rewolucyjnej działalności polskiego proletariatu, pierwszy POLSKI RZĄD LUDOWY w Lublinie.

Rząd, w którym obok przedstawicieli klasy pracującej i chłopów, znaleźli się również rzecznicy radykalnej, postępowej inteligencji polskiej.

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ DNIEM 1 LISTOPADA...

 

„Święto Zmarłych”

 

„Tysiące białych chryzantem, świerkowe i jodłowe wieńce, setki wiązanek purpurowych goździków, róż i jesiennego kwiecia.

Dłonie żywych pieczołowicie odgarnęły w dniu Święta Zmarłych zeschłe liście z grobowych płyt, na których widnieją nazwiska, imiona, daty...

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCĄ SIĘ 81. ROCZNICĄ ŚMIERCI

IGNACEGO DASZYŃSKIEGO – WIELKIEGO POLSKIEGO SOCJALISTY I PATRIOTY

(31. X. 1936 -   31. X. 2017)

MY – WSPÓŁCZEŚNI POLSCY KOMUNIŚCI

Z PATRIOTYCZNEJ KPP

SKŁADAMY MU UROCZYSTY HOŁD :

ARTUR KARACZEWSKI,

„IGNACY DASZYŃSKI”

„Kurier Popularny” - Organ Polskiej Partii Socjalistycznej,

Rok II, Łódź, czwartek 31 października 1946 r., Nr 300 (370), s. 2.

 

„Dziesięć lat temu przestało bić wielkie, gorące, płomienne serce wyraziciela buntu Ludu Polskiego, serce niezłomnego rycerza i obrońcy praw polskiego proletariatu, jednej z najpiękniejszych postaci ostatnich dziesiątek lat naszej historii.

W 2. rocznicę wyborów parlamentarnych z 25 października 2015 roku

Komunistyczna Partia Polski (KPP) przypomina ku absolutnie koniecznej refleksji :

 

„STANOWISKO KRAJOWEGO KOMITETU WYKONAWCZEGO

KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI (KKW KPP)

W ZWIĄZKU Z WYBORAMI PARLAMENTARNYMI 25 X 2015”

 

 

„KKW Komunistycznej Partii Polski wzywa członków i sympatyków do bojkotu wyborów parlamentarnych.

Zwracamy uwagę, że obecny system kapitalistyczny tworzy jedynie pozory demokracji, a walka polityczna toczy się między partiami systemowymi, reprezentującymi interesy klas uprzywilejowanych.

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCĄ SIĘ 61. ROCZNICĄ

ANTYSTALINOWSKIEGO POWSTANIA NA WĘGRZECH

WSPÓŁCZESNA KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP)

SKŁADA UROCZYSTY HOŁD POLEGŁYM WÓWCZAS W WALCE

ZE STALINOWSKĄ TYRANIĄ WĘGROM I WĘGIERKOM !!!

 

Uroczyste oświadczenie bohaterskiego

premiera Węgier Imre Nagya

z dnia 1 listopada 1956 roku.

 

„Do narodu węgierskiego !

Rząd kraju, w pełni odpowiedzialny przed węgierskim narodem i historią, posłuszny zjednoczonej woli milionów, ogłasza niniejszym neutralność Węgierskiej Republiki Ludowej.