W dniu 7 grudnia 2021 roku w Kaliszu odbyło się V Zgromadzenie Krajowe Polskiej Lewicy.

Podczas Zgromadzenia wybrano nowe władze Polskiej Lewicy.

Przewodniczącym Polskiej Lewicy został kolejny raz kolega Jacek Zdrojewski Vice przewodniczącymi Karol Kostrzębski i Andrzej Ordziejewski. Natomiast Sekretarzem Generalnym wybrano Andrzeja Łaszczyka, który będzie łączył tą funkcję z funkcją Skarbnika. W skład Zarządu Krajowego weszli także jako członkowie Radosław Oleksiuk i Krystyna Smereczuk.

Natomiast Przewodniczącą Krajowego Sądu Partyjnego została wybrana Szerf-Ordziejewska Dagmara, Sekretarzem Stasiak Ewelina a członkiem Juliusz Kostera.

Krajowa Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie: Przewodniczący Henryk Prus, Sekretarz Smereczuk Marek a członkiem została Barbara Prus.

Zgromadzenie Krajowe Polskiej Lewicy oprócz rozliczenia ciał statutowych za poprzednią kadencję i wyboru nowych władz przyjęło między innymi uchwałę Polityczną Polskiej Lewicy. Jej treść publikujemy poniżej.

ODEZWA POLITYCZNA POLSKIEJ LEWICY

Jesteśmy socjalistami w kraju zdominowanym przez prawicę, która uważa socjalizm za słowo nieprzyzwoite i niejednokrotnie już podejmowała próby delegalizacji naszych idei i naszej historii. To nie jest postawa dla oportunistów i tchórzy.


Odwołujemy się do ponad 100-letniej historii polskiej lewicy – w tym 45 lat Polski Rzeczypospolitej Ludowej, która wyciągnęła nasz kraj z cywilizacyjnego europejskiego skansenu. Stajemy w obronie jej wielkich osiągnięć i godności milionów Polaków – jej budowniczych. Bronimy życiorysów i bojowej drogi żołnierzy LWP, naszych wspólnych bohaterów. Nasza historia nam nie ciąży. Uczy nas i wzmacnia.


Stoimy bezkompromisowo po stronie ludzi pracy .Pragniemy państwa, które z całą surowością prawa zwalcza wyzysk i nieuczciwość pracodawców. Pragniemy państwa odważnego w przeciwstawianiu się silnym i bogatym w imieniu zwykłych obywateli .Państwa, które nie lęka się zwalczać nierówności poprzez wyraźną progresję podatkową; państwa nowoczesnego i świeckiego, nieulegającego dyktatowi Kościoła i fundamentalistów religijnych.


Stoimy na gruncie niepodległości i suwerenności Polski. Jesteśmy lojalni wobec naszego państwa. Uważamy, że tylko w ramach suwerennego, własnego państwa jesteśmy zdolni do budowy socjalnego państwa dobrobytu. To jest nasz cel ponieważ jakość państwa mierzy się poziomem życia obywateli najuboższych i najsłabszych – a nie najbardziej uprzywilejowanych i najbogatszych.


Chcemy państwa odpowiedzialnego za jakoś życia swoich obywateli. Za służbę zdrowia i edukację, za energetykę, drogi i kolej, za bezpieczeństwo socjalne i bezpieczeństwo na ulicach.


Chcemy państwa, które ma odwagę stanąć w obronie sprawiedliwości. W którym wszyscy mają równe prawa bez względu na zasobność portfela.


Chcemy państwa, które konsekwentnie egzekwuje obowiązki obywateli, ale czyni to z poszanowaniem ich praw i godności a nie za pomocą siły aparatu represji.


Chcemy państwa, które jest partnerem dla obywateli. Które szanuje ich wolność, na lojalność odpowiada lojalnością, nie naraża ich na bezkarną samowolę biurokratów.


Chcemy państwa realnego wpływu obywateli na najbardziej istotne dla nich sprawy, w którym demokracja nie staje się fikcją a prawa obywateli nie są pozorne.


Jesteśmy europejczykami. Zwolennikami silnej, zjednoczonej i zintegrowanej Europy. Wiemy też, że nie można tego zadekretować i nie stanie się to z dnia na dzień. Jest to żmudny proces budowania wspólnych instytucji i jednolitych rozwiązań przez równoprawne i partnerskie podmioty – państwa narodowe. Droga wspólnej na nie zgody. Próby pominięcia tej drogi mogą budzić obawy o przymus i dominację silniejszych i bogatszych. Polska jest w rodzinie europejskiej w grupie tych słabszych i biedniejszych. Dlatego, w obronie swoich interesów, usprawiedliwiona jest w relacjach europejskich polityka „ państwowego egoizmu”.


Najważniejszą wartością Europy jest socjalne państwo opiekuńcze. Bez niego inne, tak drogie europejczykom wartości, demokracja ,wolności obywatelskie, pokój, nie mogłyby zaistnieć. Jest największą zdobyczą europejskich socjalistów i socjaldemokratów. Pragniemy by Europa taką się stała. Zaniepokojenie budzi fakt, że władze Unii Europejskiej mniejszą wagę przywiązują do realizacji wspólnotowych projektów pro obywatelskich, pro pracowniczych czy socjalnych niż do otwartego wspierania interesów grup przemysłowych, finansowych i korporacji międzynarodowych. W tym sensie powinniśmy Unię Europejską zreformować i zmienić.


Rządząca Polską od 16 lat prawica podzieliła nasze społeczeństwo na dwa nienawidzące się klany, których członkowie, zaczadzeni nienawistną narracją swych liderów, odmawiają drugiej stronie prawa do posiadania własnych racji, do bycia obywatelem; do bycia Polakiem .Dialog, spór na argumenty nie istnieje. To oznacz obumieranie demokracji wiedzie prostą drogą do rządów autorytarnych, z których chętnie skorzysta każdy zwycięzca tej klanowej wojny. Te klany to awers i rewers tej samej autorytarnej monety.


Apelujemy do naszych rodaków o porzucenie absurdalnej, wyniszczającej kraj wojny i powrót na drogę racjonalnych ocen i wyborów.


Jeśli chcemy ocalić miejsce Polski w centrum a nie na marginesie zjednoczonej Europy; w rodzinie krajów demokratycznych, dostatnich i godnych zaufania – czasu jest coraz mniej.

Kalisz 7 grudnia 2021 r.