W nawiązaniu do akcji propagandowej Prawa i Sprawiedliwości jak to jest wspaniale pod ich rządami przedstawiam garść porównań.

Oto przykłady jak wspaniały według PiS rozkwit dobrobytu (sic???) przekłada się na życie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na początek zajmiemy się porównaniem dochodów przykładowego rencisty (dane o dochodach w posiadaniu redakcji) w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej co obrazuje tabela nr 1.

 

Tabela nr 1.

Spadek dochodów.

Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

%

84

78

76

76

77

75

75

75

74

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

 

 

 

 

%

72

70

67

64

61

 

 

 

 

 

Jak widać na przestrzeni lat 2006 – 2019 realny dochód rencisty zmalał aż o 23% (84-61) w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia. Dla zobrazowania jak zmalały dochody rencistów pod rządami prawicowymi przedstawiam także jak wyglądał spadek dochodów w latach kiedy rządziła Platforma Obywatelska (2006 – 2014). Spadek wyniósł 10%

 

A teraz porównajmy ceny leków zażywanych przez tego przykładowego rencistę patrz tabela nr 2.

Tabela nr 2.

Ceny leków.

Nazwa leku

(jednostka miary)

Data zakupu

Cena

Data zakupu

Cena

% Wzrostu

Inhibace 1 mg (opakowanie)

2012-03-09

13,11

2015-05-08

24,19

84,51

 

2015-05-08

24,19

2019-10-15

26,69

10,33

 

Jak widać z przytoczonych danych cena leku niezbędnego do utrzymania życia wzrosła w okresie rządów PO o 84,51% a w okresie rządów PiS o kolejne 10,33%.

 

I następny blok do analizy – Koszty utrzymania mieszkania, w moim przypadku przedstawiają się następująco:

Tabela nr 3.

Koszty utrzymania mieszkania.

Składnik czynszu

(jednostka miary)

Data zakupu

Cena

Data zakupu

Cena

% Wzrostu

Czynsz

2012-01-01

705,90

2015-09-01

764,78

8,34

Zimna woda (m3)

2012-01-01

9,97

2015-09-01

11,47

15,04

Ogrzanie wody (m3)

2012-01-01

15,30

2015-09-01

21,50

40,53

Czynsz

2015-09-01

764,78

2020-03-01

917,83

20,01

Zimna woda (m3)

2015-09-01

11,47

2020-03-01

9,85

-8,58

Ogrzanie wody (m3)

2015-09-01

21,50

2020-03-01

24,00

11,62

 

A na zakończenie porównań przykład jak wzrosły ceny paliw i opłat sądowych podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak widać z przytoczonych danych koszt oleju napędowego wzrósł średnio o 22,00% a etyliny 94 średnio o 18,33% co ma bezpośredni wpływ na ceny podstawowych artykułów spożywczych, i nie tylko, przecież wozi się wszystkie produkty.

 

Tabela nr 4.

Koszty paliwa 

Składnik 

(jednostka miary l)

Data zakupu

Cena

Data zakupu

Cena

% Wzrostu

Olej napędowy

2015-01-31

4,09

2019-12-23

4,99

22,00

 Etylina 94

 2015-01-31

4,09

2019-12-23

4,84

 18,33

 

Tabela nr 5.

Opłaty sądowe 

Składnik 

 

Data zakupu

Cena

Data zakupu

Cena

% Wzrostu

Nagranie z rozprawy 

 2017-11-28

15,00

2019-09-05

20,00

 33,33

 

Rządzący wzrost kosztów utrzymania w 2016 roku rekompensują sobie przyznawaniem wysokich nagród.

A w roku 2017 przyznali sobie jeszcze wyższe nagrody.

 

I na zakończenie rozważań mam pytanie jak to ma się do ślubowania poselskiego zawartego w art. 104 Konstytucji RP, a które brzmi: "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej."

Jak wygląda dbanie o dobro obywateli widać na przykładach powyżej.

 

Skarbnik Polskiej Lewicy

    Andrzej Łaszczyk