Polska Lewica z zaniepokojeniem przyjmuje podjętą niejednogłośnie uchwałę Sądu Najwyższego w odpowiedzi na pytanie prezes SN, Małgorzaty Gersdorf.

     Sędziowie Sądu Najwyższego w treści swojej uchwały selektywnie oceniają prawo wykonywania zawodu sędziowskiego przez innych sędziów.

    Delegitymizowanie części sędziów budzi nasz sprzeciw nie tylko ze względów formalno-prawnych ale przede wszystkim – społecznych.

     Pozbawienie kilkuset sędziów prawa wykonywania zawodu jest w naszym przekonaniu naruszeniem ich praw obywatelskich i pracowniczych.

     Konsekwencją decyzji SN jest także pozbawienie obywateli prawa do sprawnego, bezzwłocznego procedowania ich spraw.

     Wzywamy Sąd Najwyższy do przywrócenia dyskryminowanym sędziom należnych im praw.

 

Przewodniczący Polskiej Lewicy

Jacek Zdrojewski