Wykaz strat i zaboru mienia przez tzw. działaczy PZD

na przykładzie OZM PZD w Warszawie.

W zestawieniu poniższym przedstawiamy aktualny wykaz strat poniesionych przez działkowców członków Polskiego Związku Działkowców w wyniku niekompetencji lub przestępczych działań tzw. działaczy PZD. Powyższy wykaz dotyczy Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD, chociaż do Polskiej Lewicy napływają także sygnały z innych okręgów.

L.p.

Czego dotyczy strata lub zabór mienia

Kwota zaboru

1.

Nielegalnie pobrane wynagrodzenie w ROD Zorza

7.600,00

2.

Nielegalne wypłacone delegacje (Krajowe Dni Działkowca)

24.000,00

3.

Nielegalne wypłacone delegacje (Mazowieckie Dni Działkowca)

18.300,00

4.

Organizacja Okręgowego Zjazdu OZM PZD w Warszawie

179.000,00

5.

Straty podczas elektryfikacji ROD „Rynia”

1.500.000,00

RAZEM STRATY w OZM PZD w Warszawie

1.728.900,00

Uwaga:

W powyższym zestawieniu nie uwzględniono kwot bezprawnie przekazanych do innych jednostek organizacyjnych PZD a mamy dowody na takie postępowanie władz Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD.

Jak widać na przykładach podanych w tabeli powyżej tylko straty w jednym Okręgowym Zarządzie Mazowieckim Polskiego Związku Działkowców w Warszawie sięgnęły kwoty 1.728.900 zł. Aż strach pomyśleć ile wyniosły w całym Polskim Związku Działkowców, a sygnały napływające do Polskiej Lewicy świadczą, że taka praktyka ma miejsce także w innych okręgach. Dla uzmysłowienia ich wielkości przyjmijmy, że nieprawidłowości finansowe dotyczą tylko 50% (13) okręgów i wynoszą tyle ile w OZM PZD w Warszawie a w pozostałych wszystko jest poprawnie. Proste przemnożenie dwóch liczb daje szokujący wynik. Nieprawidłowości w związku sięgają kwoty 22.475.700,00 zł.

Powyższa kwota nie uwzględnia start wynikających z przeprowadzenia niepotrzebnie dwóch Zjazdów PZD.