Dziś zajmiemy się sprawą olewania wyroków sądowych przez tzw. działaczy Polskiego Związku Działkowców. Sprawę tą już opisywałem w artykule pt. 2022.11.09 Pogrom Zarządu ROD „Centralny” w Koszalinie. Jednak bez reakcji władz PZD.

W związku z tym, że Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Centralny” w Koszalinie nie wykonuje wyroków sądowych - pisałem o tym między innymi w artykule pt. 2022.10.06 Zarząd ROD „Centralny” w Koszalinie przegrywa w sądzie. Działkowicze skierowali pismo do Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie o pomoc w wymuszeniu na Zarządzie ROD im. „Centralny” przywrócenie dostaw energii elektrycznej do swojej działki.

Popatrzcie Państwo jak OZ PZD w Koszalinie olał prośbę działkowców.

Argumentując to cytuję” „że nie leży w kompetencjach OZ PZD egzekwowanie wyroków sądów”. Pod pismem podpisał się Prezes OZ PZD w Koszalinie Marian Sekulski.

Dla przypomnienia Prezesowi OZ PZD w Koszalinie, że mija się prawdą zacytuję zapisy Statutu Polskiego Związku Działkowców. Zadania Okręgowych Zarządów są opisane w art. 110. Szczególnie polecam punkt 6 tego artykułu który brzmi, cytuję: „6) sprawowanie nadzoru nad zarządami ROD w zakresie wypełniania ich obowiązków,

Sąd Rejonowy w Koszalinie w dniu 4 sierpnia 2022 roku wydał Postanowienie w którym nakazał Polskiemu Związkowi Działkowców – Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. „Centralny” w Koszalinie podłączenie dopływu energii elektrycznej.

I ten fakt nie podlega dyskusji. Wynika z tego prosty wniosek, że zarząd ROD im. „Centralny” w Koszalinie nie wykonuje obowiązku podłączenie energii elektrycznej i Pan (jako organ) w ramach nadzoru musi podjąć interwencję.

Kolejny artykuł Statutu PZD, który „łamie” OZ PZD w Koszalinie to art. 110 pkt. 11 cytuję: „11) rozpatrywanie i załatwianie skarg dotyczących działalności zarządów ROD oraz zagospodarowania ROD,

Z przytoczonego pisma wynika, że działkowcy złożyli skargę na zarząd ROD i Pan Panie Prezesie OZ PZD musi podjąć działania tym bardziej, że w tej sprawie jest postanowienie sądu a nie odsyłać działkowców do sądu. Dla Pana informacji sprawa nie wykonywania postanowień wiąże się w wnioskiem działkowców o odszkodowanie a to też jest Pańska (jako prezesa) odpowiedzialność.

Patrz art. 110 pkt. 3 cytuję: „3) gospodarowanie i rozporządzanie środkami finansowymi okręgu,ponieważ ewentualne odszkodowanie dla działkowców pomniejszy środki finansowe PZD za które jest Pan pośrednio odpowiedzialny (Patrz art.110 pkt.3).

Na koniec parę pytań do Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego.

  1. Jak długo będzie Pan tolerował ewidentne łamanie praw przez członków władz różnych szczebli PZD. Opisana sytuacja łamania prawa przez tzw. działaczy nie jest odosobniona szeroki materiał dowodowy znajduje się na stronie www.polskalewica.pl oraz innych stronach dostępnych w internecie.
  2. Kiedy Pan odwoła Zarząd Okręgu PZD w Koszalinie za uporczliwe nie wykonywanie Pana poleceń i łamanie obowiązującego prawa. Dla przypomnienia Panu jak OZ PZD w Koszalinie olewa Pana polecenia załączam Pana pisma a dnia 31 lipca 2020 r. oraz z dnia 2 listopada 2020 r. w którym to piśmie stwierdza Pan, że OZ PZD w Koszalinie nie wykonuje poleceń Jednostki Krajowej Polskiego Związku Działkowców.

Dość tolerowania łamania prawa ignorowania Pana poleceń i narażania działkowców na koszty przegranych procesów sądowych.

Działkowcy pilnujcie swoich pieniędzy. Nie pozwólcie aby niekompetencja czy zła wola tzw. działaczy obciążała Wasze kieszenie.

Za brak działań i przegrane sprawy niech płacą tzw. działacze PZD ze swoich pieniędzy.