Właśnie przeczytałem na stronie ROD Rynia dziwny zapis, że w związku z podwyżką płacy minimalnej wzrastają dla działkowców koszty ochrony ogrodu z 25 zł. do 30 zł. miesięcznie. To daje, przy 450 działkach (bo chyba tyle ich mamy), dodatkowo 5 * 450 = 2250 zł. miesięcznie i o dodatkowe 27 000 zł za ochronę terenu rocznie. W nowej sytuacji zamiast 11 250 zł. zapłacimy 13 500 zł. co miesiąc. W konsekwencji rocznie ochrona kosztować będzie 162 000 zł. To jest znaczny wzrost, a Zarząd ROD nie wyjaśnił dlaczego jest to 30 zł. i z czego wynikają te kalkulacje?.

Z tego co jest mi wiadomo mamy zawartą umowę z firmą ochroniarską, a nie zatrudniamy pracowników, na podstawie umowy. Zatem co ma wspólnego z nami podwyżka wynagrodzenia poszczególnych ochroniarzy przez inną firmę. Nie wiemy nawet ilu pracowników ochrony to dotyczy, jaki koszt ich zatrudnienia dotyczy ROD. Firma wykonuje za pośrednictwem tych pracowników również indywidualną ochronę poszczególnych działek.

Zgodnie z §144 Statutu PZD działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD, przez uiszczanie opłat ogrodowych.   Zgodnie z ust 2 tego paragrafu uchwalane są one corocznie przez walne zebranie, które określa wysokość lub sposób wyliczenia opłat ogrodowych oraz termin ich uiszczania.

Nie zauważyłem zapisów upoważniających zarząd ROD do decydowania o zwiększeniu lub zmniejszeniu opłat lub wnoszenia innych niż uchwalone na walnym zebraniu. Ma to miejsce w sytuacji, gdy nie wszyscy działkowcy wchodzą na stronę ogrodu, a na walnym zebraniu znowu będzie dyskusja o zadłużeniach, które tak ciężko wyjaśnić z naszą księgową.

Podaje tę informację bo może w innych ogrodach też stosuje się podobne praktyki czekamy na informację. Będziemy takie informacje nagłaśniać jako kolejny przykład łamania prawa przez tzw. działaczy Polskiego Związku Działkowców.