Witam Państwa w dzisiejszym artykule zajmiemy się cudami jakie znalazłem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przeglądając wykaz stowarzyszeń ogrodowych w Koszalinie znalazłem taki oto kwiatek, z ostrożności procesowej nie nazwę tego jak powinno się nazywać taką sytuację, podwójnego właściciela tego samego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Centralny” w Koszalinie.

Popatrzmy na dane z Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszenia o numerze 0000490147.

Jak wynika z zapisów w KRS-ie jest to Stowarzyszenie Ogród Działkowy im. „Centralny” w Koszalinie z adresem siedziby 75-016 Koszalin ul. Lechicka nr 59 i aktualnym Prezesem Zarządu Panią Krzycką Anną, Wiceprezesem Zarządu Mirosławem Różyckim i Sekretarzem Zarządu Panią Grażyną Bożeną Sikorą. Sam fakt założenia stowarzyszenia z dowolnym składem zarządu nie jest niczym dziwnym.

Ale popatrzmy na pieczątki jakimi się posługują wyżej wymienione osoby.

Jak widać wszystkie te osoby posługują się pieczątkami z nazwą innego stowarzyszenia. Jest to Polski Związek Działkowców w Warszawie o numerze w KRS-ie 000293886. Proszę zwrócić uwagę na adres ogrodu na pieczątce nagłówkowej – jest taki sam jak adres stowarzyszenia o numerze KRS 0000490147.

I tu zaczyna się dopiero cud.

Według przepisów prawa - patrz ustawa o rod z dnia 13 grudnia 2013 r. Dz. U. 2014 poz.40 – art. 11 pkt. 1 cytuję: „ROD prowadzony jest przez jedno stowarzyszenie ogrodowe.”.

Konia z rzędem temu kto wskaże które stowarzyszenie zarządza Rodzinnym Ogrodem Działkowym im. Centralny” w Koszalinie.

W świetle przepisów prawa jest to Stowarzyszenie Ogród Działkowy im. „Centralny” a nie Polski Związek Działkowców.

W związku z czym nasuwa się pytanie dlaczego PZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie wraz z Okręgowym Zarządem PZD w Koszalinie nim zarządza na jakiej podstawie prawnej. Może tą kwestię wyjaśni Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wraz ze swoimi prawnikami. Chętnie zamieścimy te wyjaśnienia na naszej stronie.