LIST OTWARTY    

       Polska Lewica, Unia Pracy i Porozumienie Socjalistów przypominają, że w naszej kulturze politycznej Konstytucja Rzeczypospolitej spełnia szczególną rolę. Nie tylko organizuje nasze życie polityczne i społeczne, jest punktem odniesienia dla wszelkich praw Rzeczypospolitej ale jest też dla nas Polaków nienaruszalną wartością.

       Uważamy zatem, że kluczowe, przesądzające o skutkach dla przyszłych pokoleń decyzje Rządu czy też Sejmu mogą wejść w życie jedynie uzyskując konstytucyjną większość w polskim parlamencie.

     Głosowanie nad ratyfikacją europejskiego programu odbudowy jest taką decyzją.
Program ten zmienia postanowienia traktatu Lizbońskiego o Unii Europejskiej a także jest wyraźnym krokiem w kierunku federalizacji Unii Europejskiej.

       Polscy obywatele muszą mieć pewność, że partie polityczne reprezentowane w Sejmie akceptują i popierają takie rozwiązanie czego wyrazem będzie konstytucyjna większość uzyskana w głosowaniu ratyfikacyjnym a także obywatela Rzeczypospolitej muszą mieć gwarancję, że głosowane rozwiązania są zgodne z Konstytucją RP.

       W związku z powyższym domagamy się natychmiastowej wykładni Trybunału Konstytucyjnego czy przedkładane do ratyfikacji rozwiązania prawne są zgodne z Konstytucją

i czy będą wpływać bezpośrednio na jej zapisy / np. w sprawie nieprzekraczalnych progów zadłużenia w relacji do PKB/ Domagamy się także uchwały Sejmu przesądzającej o koniecznej konstytucyjnej większości dla ratyfikacji europejskiego programu odbudowy.

 

 

PRZEWODNICZĄCY                           PRZEWODNICZĄCY                      POROZUMIENIE

  POLSKIEJ LEWICY                                     UNII PRACY                             SOCJALISTÓW

JACEK ZDROJEWSKI                     WALDEMAR   WITKOWSKI            ANDRZEJ ZIEMSKI