W związku z napływem do Zarządu Krajowego Polskiej Lewicy listów z negatywną oceną kandydatury Pana Roberta Biedronia na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że Pan Robert Biedroń nie jest kandydatem popieranym przez naszą partię.

Wszystkie słowa krytyki tego kandydata należy przesyłać na następujące adresy:

  1. KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
  2. SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ ul. Złota 9, lok. 4, 00-019 Warszawa
  3. PARTIA RAZEM ul. Nowy Świat 27, lok. 1, 00-029 Warszawa

Powyższe adresy są adresami organizacji, które popierają tą kandydaturę.