Waldemar Witkowski

kandydat LEWICY pozaparlamentarnej

na Prezydenta Polski

 

  • Przewodniczący Unii Pracy, partii która na polskiej scenie politycznej funkcjonuje od 28 lat, a jej założycielami byli Karol Modzelewski, Aleksander Małachowski, Ryszard Bugaj, Marek Pol.
  • Były wicewojewoda wielkopolski i wiceprzewodniczący sejmiku województwa wielkopolskiego.
  • Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu oraz Za-ca Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej
  • Działacz sportowy, prezes Poznańskiego Klubu Sportowego ”Posnania”.
  • Od lat działacz społeczny i polityczny pomagający w rozwiązywaniu codziennych problemów mieszkańcom Wielkopolski.

 

Waldemar Witkowski od zawsze głosił:

po pierwsze człowiek,

po drugie praca i

po trzecie gospodarka pozostająca w symbiozie ze środowiskiem.

Główne tezy programu wyborczego kandydata:

                  - człowiek ważniejszy od kapitału;                                                      
                  - środowisko ważniejsze od biznesu;
                  - Unia Europejska ważniejsza dla Polski od USA.

 

Tylko silna i solidarna Polska w Unii Europejskiej daje szansę Polkom i Polakom na zrealizowanie marzeń o godnej pensji, uczciwej emeryturze i bezpiecznym życiu w zjednoczonej Europie. Szukajmy przyjaciół blisko w Europie, a nie za oceanem. Przyszły Prezydent będzie sprzyjać takiemu rozwojowi Polski.

W Pałacu Prezydenckim powinien zasiąść silny kandydat, potrafiący rozmawiać z Polkami i Polakami, nie bojący się trudnych, odpowiedzialnych, ale i samodzielnych decyzji. Prezydent, powinien być mądrym arbitrem, a nie notariuszem jednej partii politycznej.

Przewodniczący Unii Pracy chce m.in. skrócenia czasu pracy z 8 do 7 godzin dziennie. Uważa, że w naszym klimacie nie można tak długo pracować.

Uważa, że trzeba położyć nacisk na bezwzględną walkę o czyste powietrze a ma w gestii środowiska bezprecedensowe osiągnięcia.

Jeżeli chodzi o postulaty dotyczące polityki międzynarodowej: „W sprawach Unia Europejska – Stany Zjednoczone: nie akceptujemy takiej jednostronnej miłości do USA, która kosztuje nas wiele miliardów złotych. Uważamy, że przyjaciół trzeba szukać w Unii Europejskiej, w Europie.”