WSA: Zdezubekizowany agent wywiadu wygrał spór z ministrem o emeryturę.

Polecamy ciekawy artykuł Katarzyny Żaczkiewicz-Zborskiej w prawo.pl pt. WSA: Zdezubekizowany agent wywiadu wygrał spór z ministrem o emeryturę w sprawie obniżenia emerytury agentowi wywiadu Sławomirowi C. na podstawie ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego itd.

Sentencja wyroku II SA/Wa 636/18 wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 10 stycznia 2019 r.