W 2. rocznicę wyborów parlamentarnych z 25 października 2015 roku

Komunistyczna Partia Polski (KPP) przypomina ku absolutnie koniecznej refleksji :

 

„STANOWISKO KRAJOWEGO KOMITETU WYKONAWCZEGO

KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI (KKW KPP)

W ZWIĄZKU Z WYBORAMI PARLAMENTARNYMI 25 X 2015”

 

 

„KKW Komunistycznej Partii Polski wzywa członków i sympatyków do bojkotu wyborów parlamentarnych.

Zwracamy uwagę, że obecny system kapitalistyczny tworzy jedynie pozory demokracji, a walka polityczna toczy się między partiami systemowymi, reprezentującymi interesy klas uprzywilejowanych.

Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń wynikających z cynicznych i samolubnych rządów koalicji neoliberałów z PO oraz technokratów z PSL.

Jesteśmy także świadomi zagrożenia rządami sfanatyzowanego i ogarniętego obsesjami PiS – u, jedynie pozornie prezentującego prospołeczny program.

Biorący udział w wyborach tak zwani „antysystemowcy” to kolejne siły prokapitalistyczne, łączące poparcie dla wolnego rynku oraz wyzysku z populistycznymi hasłami, mającymi przekonać wyborców, iż stanowią alternatywę obecnej władzy.

Nie zgadzamy się jednak z twierdzeniem jakoby komitety wyborcze przedstawiające się jako lewica zasługiwały na poparcie.

Zjednoczoną Lewicę współtworzy skrajnie liberalna i antyrobotnicza partia Twój Ruch.

ZL przyjęła na swoje listy kandydatów startujących wcześniej z list prawicowych, jak np. PO.

Jednocześnie jej program ekonomiczny to puste hasła.

Nie zmienią tego zapewnienia o rzekomym zwrocie na lewo, ani start pojedynczych osób o lewicowych przekonaniach.

Degeneracja tej formacji zaszła zbyt daleko, dotyczy to zwłaszcza SLD, który gdy był u władzy, stał się marionetką wielkiego kapitału.

Drugie z ugrupowań ubiegających się o miano lewicy również nie stanowi alternatywy.

Partia Razem jawnie odcina się od lewicowej ideologii, a także zapowiada walką z „komunistycznymi złogami”.

Jej program ekonomiczny ogranicza się do innego zarządzania kapitalizmem i nie wykracza poza bardzo umiarkowane postulaty socjaldemokratyczne.

„Razem” nie jest ugrupowaniem walczącym o prawa ludzi pracy, lecz grupą drobnomieszczańskich „radykałów”, liczących na miejsca w parlamencie.

Wzywając do bojkotu wyborów apelujemy o aktywny udział w walce o wyzwolenie ludzi pracy, prowadzonych przez KPP działaniach informacyjnych i edukacyjnych oraz protestach społecznych.

Naszym celem jest wyjaśnienie społeczeństwu kto jest jego gnębicielem i co należy zrobić, aby Polska mogła stać się silnym gospodarczo, praworządnym krajem wolnym od wyzysku.

Jako partia rewolucyjna będziemy przekonywać nie tylko do umiarkowanych reform, lecz demokratycznego obalenia systemu kapitalistycznego przez wyzyskiwaną większość.

 

KKW KPP”.

 

Powyższy materiał archiwalny przesłał :

Tow. Ryszard Rauba -

Komunistyczna Partia Polski (KPP).