Jacek Feliks Zdrojewski (ur. 30 maja 1949 w Warszawie) – polski polityk i ekonomista, poseł na Sejm IV kadencji, w latach 2003–2004 wiceminister infrastruktury, przewodniczący Polskiej Lewicy.

Ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 1973 w Warszawskiej Fabryce Pomp. Pracował również jako dyrektor biura Warszawskiego Zespołu Poselskiego.

W 1998 został wybrany na radnego Warszawy. W latach 1999–2002 sprawował funkcję wiceprezydenta Warszawy. W 2002 ponownie został wybrany radnym. Od listopada 2003 do stycznia 2004 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Od 2004 pełnił funkcję posła IV kadencji z okręgu warszawskiego, po objęciu mandatu w miejsce zmarłego Aleksandra Małachowskiego.

Działalność polityczną rozpoczynał jako członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1990 wstąpił do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polski, a w 1999 do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2004 zastąpił Józefa Oleksego na stanowisku przewodniczącego mazowieckiej rady wojewódzkiej SLD. W czerwcu 2005 zrezygnował z członkostwa w tej partii w związku z konfliktem pomiędzy nim a nowym przewodniczącym SLD Wojciechem Olejniczakiem.

W lipcu 2005 odszedł z SLD i wstąpił do Samoobrony RP, z której odszedł po kilku tygodniach (nie znalazł się na listach wyborczych tej partii i nie ubiegał się o reelekcję). W 2007 kandydował do Sejmu z listy Polskiej Partii Pracy, a następnie wspólnie z Leszkiem Millerem rozpoczął tworzenie struktur Polskiej Lewicy. Objął w tej partii funkcję sekretarza generalnego, a 9 stycznia 2010 przejął obowiązki przewodniczącego po rezygnacji Leszka Millera, który opuścił ugrupowanie. 27 lutego tego samego roku wybrany został na nowego przewodniczącego przez zgromadzenie krajowe ugrupowania.

W 2015 wszedł w skład zarządu Związku Polskich Parlamentarzystów.