Tekst alternatywny

 

Andrzej Łaszczyk urodzony 10 maja 1957 roku w Siedlcach.

 

Ukończył studia na Wydziale Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.

 

Pracował między innymi w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych w Warszawie na stanowisku Kierownika Centrum Obliczeniowego. W firmie SCALA na stanowisku Starszego Konsultanta. Tworzył firmę Hogart Data Centre, Hogart Payroll Processing gdzie sprawował funkcję Kierownika Centrum Przetwarzania Danych. Współpracował także z firmą Browary Wielkopolski (LECH) i TELETRA w Poznaniu.

 

W latach 1971- 1996 był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, a od 1994 roku jest członkiem Polskiego Związku Działkowców. Członek (od 09.2007) założyciel partii Polska Lewica. W działalności społecznej sprawował następujące funkcje:

 

  1. 1972 – 1979 Członek Komisji Rewizyjnej Hufca Milanówek
  2. 1980 – 1996 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca Milanówek
  3. 1980 – 1984 Członek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Milanówek
  4. 1990 – 1993 Członek Komisji Technicznej WSM Ochota Rakowiec Południowy
  5. 1990 – 1993 Członek Komisji Motoryzacyjnej WSM Ochota Rakowiec Południowy
  6. 1993 – 1996 Członek Prezydium Ch.K.R Chorągwi Stołecznej
  7. 2002 – 2010 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD „Bajka”
  8. 2010 – 2015 Prezes Zarządu ROD "Bajka"
  9. 2008 – 2010 Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Lewicy
  10. 2010 –          Sekretarz Generalny, Skarbnik Polskiej Lewicy

 

W roku 1985 odznaczony Odznaką Chorągwianą Chorągwi Stołecznej ZHP, w 1988 Brązową Odznaką Zasłużony Pracownik Łączności a w 2010 Brązową Odznaką Zasłużony Działkowiec.

 

Pasjonuje się turystyką. Współorganizator wielu wypraw między innymi do Chin, Mongolii na Syberię oraz w wiele innych miejsc na świecie.