Złożenie w Sądzie Okręgowym w Warszawie wniosku o zawieszenie władz krajowych i władz Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie.Sygnatura akt XXIV C 134/14