W dniu dzisiejszym 14 grudnia 2021 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie sygn. akt V Ca 520/21 oddalił apelację Polskiego Związku Działkowców na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 marca 2021 r. sygn. akt I C 35/17 oraz zasądził od PZD na rzecz pozwanego kilka tysięcy złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Dla przypomnienia należy wspomnieć, że w postępowaniu przed Sądem Okręgowym sygn. akt I C 35/17 Sąd Okręgowy także obciążył Polski Związek Działkowców kosztami zastępstwa procesowego pozwanego. Jest to kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych. Do tych kosztów należy także doliczyć koszty dojazdu świadków obu stron postępowania.

Jak widać chciejstwo tzw. działaczy Polskiego Związku Działkowców, którzy usiłują zamknąć usta osobom które ujawniają nieprawidłowości w działalności organów PZD bardzo drogo kosztują działkowców, bo finalnie to oni ponoszą te koszty a nie tzw. działacze ze swojej kieszeni.

Chyba najwyższa pora zacząć rozliczać działaczy każdego szczebla struktury PZD za każdy wydany grosz pochodzący z głodowych rent i emerytur działkowców.

Wyrok w sprawie o sygn. akt V Ca 520/21 jest prawomocny.

Inne artykuły z tego cyklu przeczytasz tutaj.

Po otrzymaniu wyroku wraz z uzasadnieniem oczywiście go opublikujemy ponieważ Sąd Apelacyjny zawarł w uzasadnieniu ustnym szereg bardzo istotnych stwierdzeń dotyczących transparentności w Polski Związku Działkowców.