Szanowne Panie Profesorki,

Drogie Koleżanki,

w ostatnich tygodniach władza po raz kolejny złamała zasady Konstytucji, piętnując tym razem środowiska mniejszości seksualnych. Zapowiedziano również sprzeczną z Konstytucją ideologizację polskich szkół, od przedszkola po uniwersytety, w duchu doktryny katolickiej i historycznych resentymentów, a ograbiony z powagi Trybunał Konstytucyjny zakazał prawa do usuwania płodów obciążonych nieuleczalnymi wadami. Wydaje się, że to przykłady zaczerpnięte z różnych dziedzin.

 

Czytaj więcej ...