Oświadczenie Polskiej Lewicy w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego niedopuszczalności tzw. „aborcji eugenicznej”

 

Zarząd Polskiej Lewicy z najwyższym niepokojem i oburzeniem przyjął wyrok Trybunału Konstytucyjnego orzekający niezgodność z Konstytucją RP będącej efektem szerokiego konsensusu społecznego, ustawy antyaborcyjnej z 1993 roku, przewidującej możliwość przerwania ciąży w wypadku ciężkiego uszkodzenia płodu, wykrytych nieuleczalnych chorób genetycznych itp. Zapis ten, określany obecnie w rządowych mediach mianem rzekomej „aborcji eugenicznej” stanowił oczywistą zaporę przed niewyobrażalnym cierpieniem zarówno kobiet, jak i dzieci, od chwili narodzin skazanych na śmierć i ból.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie stanowi przejaw politycznej nieodpowiedzialności i awanturnictwa, prowadzi wprost do wzniecania konfliktów społecznych i kolejnej wojny polsko-polskiej.

Polska i Polacy, zwłaszcza w tak trudnej godzinie próby związanej z epidemią Covid-19 potrzebują solidarności i współdziałania, a nie wzajemnej agresji. Nakręcanie spirali nienawiści i światopoglądowego fanatyzmu jest działaniem niezrozumiałym i godnym najwyższego potępienia.

Polska Lewica wzywa do jak najszybszego powołania Komisji Konstytucyjnej, opartej na szerokiej reprezentacji środowisk politycznych i społecznych (również pozaparlamentarnych), która w duchu poszanowania odmiennych poglądów i szukania kompromisu doprowadzi do zagwarantowania w ustawie zasadniczej niezbywalnych praw kobiet.

 

                                                                                              Przewodniczący Polskiej Lewicy

                                                                                                           Jacek Zdrojewski  

Do wiadomości:

  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Marszałek Sejmu RP
  3. Marszałek Senatu RP
  4. Przewodniczący Klubów Parlamentarnych
  5. Partie i organizacje społeczne
  6. Media