List otwarty do polskich mediów

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Witkowskiego wyraża ubolewanie, że Państwowa Komisja Wyborcza - dopiero przymuszona orzeczeniem Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego - bardzo późno, bo w piątek 12 czerwca 2020 r. zarejestrowała lidera Unii Pracy Waldemara Witkowskiego jako jedenastego kandydata na Prezydenta RP w wyborach prezydenckich wyznaczonych na dzień 28 czerwca. Szkoda, że dopiero Sąd Najwyższy w rozpoznaniu skargi Waldemara Witkowskiego musiał wskazać PKW na „ prokonstytucyjną wykładnię przepisów ustawy ”.

Sytuacja ta drastycznie zmniejszyła kandydatowi Waldemarowi Witkowskiemu możliwość prowadzenia kampanii wyborczej (faktycznie dając mu zaledwie 14 dni), naruszając tym samym konstytucyjną zasadę równości wszystkich kandydatów startujących w wyborach.

Apelujemy do wszystkich polskich mediów (drukowanych i elektronicznych), a w szczególności do mediów komercyjnych, o uczciwe traktowanie wszystkich 11 zarejestrowanych kandydatów. Oprócz preferowanych w mediach sześciu kandydatów: Andrzeja Dudy, Rafała Trzaskowskiego, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołowni, Krzysztofa Bosaka i Roberta Biedronia, o urząd prezydenta ubiegają się również: Waldemar Witkowski, Marek Jakubiak, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno i Stanisław Żółtek. Zwykła uczciwość i rzetelność dziennikarska oraz konstytucyjna zasada równości wyborów nakazuje, żeby czas antenowy i prasowy (również w mediach komercyjnych), był proporcjonalnie rozkładany na wszystkich zarejestrowanych kandydatów na Prezydenta RP.

Tego oczekuje społeczeństwo i zasada uczciwości w życiu publicznym.

 

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Witkowskiego

Sekretarz generalny                                                           Sekretarz generalny        
   Polskiej Lewicy                                                                    Unii Pracy                    
 Andrzej Łaszczyk                                                             Grzegorz Andrzej Niski

 

Warszawa, 16 czerwca 2020 r.