W dniu dzisiejszym Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Włodzimierza Witkowskiego złożył w Sądzie najwyższym Skargę na Uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej nr 189/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. o odmowie rejestracji kandydata na prezydenta RP. W konkluzji obszernie uzasadnionej skargi  wniesiono o uznanie skargi za zasadną, a w konsekwencji o niezwłoczne zarejestrowanie kandydata na Prezydenta RP, aby mógł uczestniczyć w dalszej procedurze wyborczej. Skargę złożono w trybie wyborczym.

Oto treść skargi do Sądu Najwyższego.