Fot. Andrzej Łaszczyk

W dniu 10 maja 2020 roku Państwowa Komisja Wyborcza w pełnym składzie podjęła uchwałę nr 129/2020 w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Czytam treść tej kuriozalnej uchwały i przyznaję publicznie nic z tego nie rozumiem a nie jestem człowiekiem nie wykształconym – posiadam trzy dyplomy.

Może Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak wytłumaczy mi (pisemnie) następujący zapis uchwały nr 129/2020, cytuję: „§ 2. Fakt wskazany w § 1 równoważny jest w skutkach z przewidzianym w art. 293 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.”

To proszę mi wytłumaczyć ten brak kandydatów bo czegoś nie rozumiem.

W uchwale nr 121/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (ZPOW-650-17/05) jak wół stwierdzono, że cytuję: „§ 1. Sporządza się listę kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., na której umieszcza się dane kandydatów wymienione w art. 305 § 1 Kodeksu wyborczego:....”

 

To w związku z tym mam parę pytań:

 

  1. Byli kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (uchwała 121/2020) czy też ich nie było jak pisze w swojej uchwale PKW (uchwała nr 129/2020).
  2. I kolejne pytanie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka – kiedy mówił prawdę bo w obu przytoczonych uchwałach są stwierdzenia wzajemnie się wykluczające – brak kandydatów i lista kandydatów a obie uchwały są podpisane przez Przewodniczącego PKW. 

                                                                                                                                     Polska Lewica      

                                                                                                                                  Sekretarz Generalny

                                                                                                                                     Andrzej Łaszczyk