Państwo i naród, który samodzielnie, bez pomocy z zewnątrz, nie potrafi rozwiązać wewnętrznych sporów, w dającej się przewidzieć perspektywie, traci prawo do suwerenności i samodzielności.

 

Jacek Zdrojewski