Informacja Polskiej Lewicy skierowana do Sądu Okręgowego.

 

W dniu 13 sierpnia 2019 r. Przewodniczący Polskiej Lewicy skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie

pismo z poszerzoną informacją o nieprawidłowościach podczas podejmowania przez władze Sojuszu Lewicy Demokratycznej decyzji o zmianie skrótu tej partii z SLD na Lewica.

Całość pisma wraz z uzasadnieniem dostępna jest tutaj.