Skarga Polskiej Lewicy na SLD.

W dniu 7 sierpnia 2019 roku Przewodniczący Polskiej Lewicy złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie skargę na zmianę przez Sojusz Lewicy Demokratycznej skrótu nazwy z SLD na Lewica.

Całość skargi wraz z uzasadnieniem dostępna jej tutaj.