My niżej podpisani, przewodniczący partii i środowisk lewicy polskiej, wyrażamy głębokie rozczarowanie faktem, iż kolejny raz nie powiodły się próby zjednoczenia lewicy przed zbliżającymi się kampaniami wyborczymi.

                   Ze smutkiem odnotowujemy obecność SLD w Koalicji Europejskiej, co w naszym przekonaniu jest decyzją pochopną i w dłuższej perspektywie, dla lewicy szkodliwą. W konsekwencji powoduje kolejne podziały oraz prowadzi do wyeliminowania - a z pewnością do marginalizacji w politycznym dyskursie najbliższej kampanii -   idei i programów lewicy polskiej.

                       Poddanie się narracji ograniczonej do konfliktu pomiędzy prawicą konserwatywno-narodową i prawicą neoliberalną   redukuje polską politykę i debatę publiczną do wymiarów medialno-emocjonalnych.

                       Przyjęcie, jako jedynego, politycznego celu, „odsunięcie PiS od władzy”- bez jakiejkolwiek refleksji programowej nad kształtem polityki, którą opozycja, po ewentualnym zwycięstwie, planuje prowadzić - jest wysoce niewystarczające. Lewica, podobnie jak wszystkie siły zwące się „ prodemokratycznymi”, opowiada się za obroną Konstytucji i spójnością Unii Europejskiej . Jednak   zastąpienie programu wyborczego dwoma słusznymi hasłami o najwyższym stopniu ogólności prymitywizuje debatę publiczną i w konsekwencji obraża polskiego wyborcę.

                         Pozbawienie debaty politycznej fundamentalnych pytań o kształt, powinności i obowiązki państwa narodowego, koncepcję polskiej polityki zagranicznej, zakres integracji europejskiej,   relację państwo-kościół, zakres praw pracowniczych i socjalnych – sprowadza politykę polską wyłącznie do walki o władzę i to w wymiarze czysto personalnym.

                           To przesądza, że   Koalicja Europejska jawi się jako porozumienia   elit partyjnych ponad preferencjami i oczekiwaniami wyborców. To też sprawia, że nasze środowiska, chociaż tworzyły razem z SLD lewicową koalicję, nie widzą dla siebie miejsca w tym projekcie politycznym.

                           Jednocześnie wyrażamy kolejny raz   nadzieję na porozumienie wszystkich partii, organizacji i środowisk lewicowych w Polsce, które doprowadzi do powstania wspólnej listy zjednoczonej lewicy na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. Deklarujemy, że uczynimy wszystko by taka lista powstała.

 

               UNIA PRACY                                 POLSKA LEWICA                   RUCH LUDZI PRACY

         Waldemar Witkowski                              Jacek Zdrojewski                       Lech Szymańczyk

             Przewodniczący                                  Przewodniczący                          Przewodniczący