Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

Siedziba partii

Korespondencję do 
Zarządu Partii
prosimy kierować na adres

Polska Lewica
ul. Al. Kamińskiego 2 m. 2
03-130 Warszawa
tel. 693-190-304 
     501-752-204

zarzad@polskalewica.pl 

Wideo nowości

PDF Drukuj Email

Stanowisko partii Polska Lewica w obronie polskich nauczycieli

w związku z zamieszaniem dotyczącym tegorocznego testu gimnazjalnego

Polska Lewica wyraża kategoryczny sprzeciw wobec prób zrzucenia odpowiedzialności na polskich nauczycieli za problemy związane z tegorocznym egzaminem gimnazjalnym, wywołane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uważamy, że pedagogom, w trudnej dla nich chwili należą się najgłębsze wyrazy uznania za ich codzienny trud i pracę. Nauczyciele nie mogą odpowiadać za błędy systemowe, brak profesjonalizmu i niedociągnięcia w ministerstwie i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chcielibyśmy przy tym zwrócić uwagę, na następujące fakty:

  1. Żaden dokument, rozporządzenie czy nawet wytyczne nie precyzują, że lista lektur obowiązkowych ma być w pełni zrealizowana do czasu egzaminu gimnazjalnego, a dotychczasowa forma egzaminu opierała się nie tyle na znajomości treści konkretnej lektury, co na określonym problemie, który mógł być interpretowany w oparciu o wybraną przez ucznia lekturę.
  2. Każdy program nauczania i rozkład materiału jest na początku roku zatwierdzany przez dyrekcję danej placówki oświatowej więc oczywiste było, które lektury zostaną omówione, a które nie. Dostęp do tych informacji mają przedstawiciele organów nadzorujących oświatę.
  3. CKE nie poinformowała o nowej konwencji egzaminu.
  4. Od czasu egzaminu aż do końca roku szkolnego pozostaje średnio 40 godzin języka polskiego. Jest to sporo czasu, który nauczyciele poświęcają m.in. na omawianie lektur.
  5. Dowolność programów nauczania i podręczników znacząco wpływa na pojawienie się problemów z kolejnością omawiania lektur szkolnych.
  6. W przedmiotowym systemie oceniania, na początku każdego roku, nauczyciele podają uczniom informacje o tym, które lektury należą do kanonu obowiązkowego, więc uczeń, który chce przygotować się do egzaminu, nawet jeśli nie uda się tego zrobić w czasie zajęć szkolnych, ma taką możliwość w domu.

 

Polska Lewica, dostrzegając problem zarówno z perspektywy uczniów, dla których wybór szkoły średniej jest pierwszą poważną życiową decyzją, jak i nauczycieli, którzy zawsze dokładali starań by ich podopieczni uzyskiwali jak najwyższe noty, proponuje aby:

  1. Zwołać trójstronną komisję, która ustaliłaby sposób rozstrzygnięcia problemu oraz przyjęła wytyczne uniemożliwiające pojawieniu się podobnych problemów w przyszłości.
  2. Wprowadzić jasne kryteria dot. przygotowania do egzaminu np. kanon lektur obowiązujących tak, jak ma to miejsce w przypadku egzaminu maturalnego.

 

Za zaistniałe zamieszanie odpowiedzialni są ludzie zarządzający polską oświatą. Dlatego zwracamy się z apelem do Pana Premiera Donalda Tuska o odwołanie pani Katarzyny Hall ze stanowiska Ministra Edukacji Narodowej i Pana Marka Legutki ze stanowiska Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Powyższe osoby nie wykazały się koniecznym obiektywizmem i zrozumieniem, a ich publiczne wypowiedzi i podjęte działania godzą zarówno w dobro uczniów jak i nauczycieli.

 

Warszawa, 26 kwietnia 2008.