O tym dlaczego Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD jest bankrutem cz. 1 - Za co działacze biorą pieniądze

 

Jak poinformował w dniu 29 stycznia 2016 r. na posiedzeniu Okręgowego Zarządu Mazowieckiego I Wiceprezes OZM PZD Grzegorz Oracz odczytując protokół kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD oraz zespół specjalistów z Krajowej Rady PZD

W powyższym protokóle jest zawarta następująca informacja:

Na posiedzeniu Prezydium w dniu 16 lipca 2015 r. ustalono, że w Krajowych Dniach Działkowca będzie uczestniczyło 60 osób – po 5 z delegatur OZM tj. Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce oraz 35 osób z Warszawy i ogrodów podwarszawskich.

Natomiast na posiedzeniu Prezydium OZM PZD w dniu 30 lipca 2015 r. podjęto decyzję o sfinansowaniu udziału w Krajowych Dniach Działkowca. Przedstawiono następujące rodzaje kosztów:

Tab. 1. Zestawienie kosztów OZM PZD w Warszawie – Krajowe Dni Działkowca

L.p.

Koszty

Kwota (zł)

1.

Wynajęcie autokaru

4.200,00

2.

Noclegi

10.000,00

3.

Wyżywienie

5.800,00

4.

Kwiaty cięte

200,00

6.

Delegacje ???

24.000,00

RAZEM

44.000,00

Prosimy wskazać podstawę prawną rozliczenia delegacji na kwotę aż dwudziestu czterech tysięcy złotych. Ponieważ w obowiązujących przepisach prawa nie ma takiej możliwości. NIE ROZLICZA SIĘ DELEGACJI W SYTUACJI ZAPEWNIENIA TRANSPORTU, NOCLEGÓW ORAZ WYŻYWIENIA. Patrz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2002 r.(Dz. U. 2002 nr 236 poz. 1990) Wniosek z tego jest jeden dwadzieścia cztery tysiące wyprowadzono z kasy OZM PZD bezprawnie. Kasę zgarnęli wybrańcy tzw. działacze PZD.

Kolejny przykład marnotrawienia środków działkowców przez tzw. działaczy to kalkulacja kosztów Mazowieckich Dni Działkowca w ROD „Goździk” w Płocku. Decyzję o tej imprezie podjęło Prezydium OZM PZD w dniu 3 września 2015 r. Na organizację tej imprezy zarezerwowano trzydzieści tysięcy złotych (30.000,00zł).

Tab. 2. Zestawienie kosztów OZM PZD w Warszawie – Mazowieckie Dni Działkowca

L.p.

Koszty

Kwota (zł)

1.

Catering 300 osób * 15,00 zł

4.500,00

2.

Piwo beczkowe 3 beczki po 50 l Koszt razem

900,00

3.

Woda dla uczestników przejazdu autokarem 300 szt. * 0,3 l, woda na miejscu

1.500,00

4.

Wynajęcie autokarów 4 szt. po 1.200,00

4.800,00

5.

Samochody osobowe szt. 2

????

6.

Delegacje

????

RAZEM

11.700,00

Proszę zwrócić uwagę, że I Wiceprezes OZM PZD Grzegorz Oracz nie podał kwoty rozliczenia samochodów osobowych i delegacji. Czyżby było to celowe ukrycie wyprowadzenia środków z kont Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie. Argumentacja dlaczego uważamy, że jest to wyprowadzenie środków jest zawarta przy tabeli nr 1. PRAWO NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI ROZLICZENIA DELEGACJI I UŻYCIA SAMOCHODÓW PRYWATNYCH W SYTUACJI ZAPEWNIENIA TRANSPORTU ORAZ WYŻYWIENIA. Patrz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2002 r.(Dz. U. 2002 nr 236 poz. 1990). I także w tym wypadku należy stwierdzić, że wyprowadzono ponad osiemnaście tysięcy złotych na zasilenie tzw. działaczy PZD (30.000,00 – 11.700,00 = 18.300,00zł) bezprawnie. Pozostawiamy to bez komentarza.

Ciąg dalszy nastąpi.