Fot. Andrzej Łaszczyk

W nawiązaniu do akcji propagandowej Prawa i Sprawiedliwości jak to jest wspaniale pod ich rządami przedstawiam kolejny raz garść porównań.

Oto przykłady jak wspaniały według PiS rozkwit dobrobytu (sic???) przekłada się na życie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Na początek zajmiemy się porównaniem dochodów przykładowego rencisty (dane o dochodach w posiadaniu redakcji) w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej co obrazuje tabela nr 1. 

Tabela nr 1.

Spadek dochodów.

Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

%

84

78

76

76

77

75

75

75

74

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

 

%

72

70

67

64

61

61

 

 

 

Jak widać na przestrzeni lat 2006 – 2020 realny dochód rencisty zmalał aż o 23% (84-61) w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia, chociaż należy podkreślić, ze PiS-owi udało się powstrzymać realny spadek dochodów rencisty. Wpływ na to miała bez wątpienia tzw. 13 emerytura/renta. Dla zobrazowania jak zmalały dochody rencistów pod rządami prawicowymi przedstawiam także jak wyglądał spadek dochodów w latach kiedy rządziła Platforma Obywatelska (2006 – 2014). Spadek wyniósł 10%

I następny blok do analizy – Koszty utrzymania mieszkania, w moim przypadku przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2.

Koszty utrzymania mieszkania.

Składnik czynszu (jednostka miary)

Data zakupu

Cena

Data zakupu

Cena

% Wzrostu

Czynsz

2020-03-01

917,83

2021-04-01

963,43

4,96

Śmieci (m3)

2020-03-01

65,00

2021-04-01

75,49

16,13

Ogrzanie wody (m3)

2020-03-01

24,00

2021-04-01

25,00

11,62

A na zakończenie porównań przykład jak wzrosły ceny paliw podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak widać z przytoczonych danych koszt oleju napędowego wzrósł średnio o 15,27% a etyliny 94 średnio o 19,80% co ma bezpośredni wpływ na ceny podstawowych artykułów spożywczych, i nie tylko, przecież wozi się wszystkie produkty.

Tabela nr 3.

Koszty paliwa 

Składnik 

(jednostka miary l)

Data zakupu

Cena

Data zakupu

Cena

% Wzrostu

Olej napędowy

2020-12-10

4.19

2021-03-11

4,83

15,27

 Etylina 94

 2020-12-10

4,19

2021-03-11

5,02

 19,80

Jak wygląda dbanie o dobro obywateli widać na przykładach powyżej.

                                                                                                             Skarbnik Polskiej Lewicy

                                                                                                                  Andrzej Łaszczyk