KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP)

PAMIĘTA I PRZYPOMINA :

„„Noc kryształowa” : wybuch nienawiści i przemocy”.

(9/10 listopada 1938 roku).

PRECZ Z FASZYZMEM!!!

PRECZ Z ANTYSEMITYZMEM!!!

PRECZ Z KSENOFOBIĄ, RASIZMEM I NIETOLERANCJĄ!!!

 

„Berlin, 10 listopada

Tego ranka ulice wszystkich większych miast Rzeszy usłane były okruchami tysięcy rozbitych szyb i witryn sklepowych.

Ciągle jeszcze płoną synagogi podpalone nocą przez SS – manów.

Tę pełną agresji i przemocy noc nazwano „nocą kryształową”, tak wiele rozbito szyb w sklepach należących do Żydów.

Całą noc w całych Niemczech rozwścieczeni SS – mani atakowali Żydów, niszczyli ich sklepy i miejsca ich kultu.

Wydarzeniom „nocy kryształowej” grozy dodawał fakt, że zwykli mieszkańcy bardzo szybko przyłączyli się do pogromu.

Mieszkanki Berlina witały brawami i okrzykami radości Żydów wypędzanych na ulicę.

Pokazywały dzieciom rozgrywające się tragiczne sceny.

Wersja oficjalna głos, że przemoc była spontaniczną reakcją na śmierć Ernsta von Ratha, niemieckiego dyplomaty, zamordowanego w Paryżu przez 17 – letniego Żyda, pochodzenia niemieckiego, Herszela Grynszpana.

Wiadomość o zabójstwie Ernsta von Ratha została nagłośniona przez hitlerowską propagandę.

Joseph Goebbels dał sygnał do rozpoczęcia pogromu.

Swoim ludziom udzielał rad : „Nie palcie synagog, jeśli może to zagrozić innym budynkom; sklepy i mieszkania Żydów mogą być niszczone, ale nie rabowane; trzeba zatrzymać jak najwięcej Żydów, zwłaszcza bogatych i uprzedzić odpowiednie obozy koncentracyjne”.

Szkody spowodowane w ciągu jednej nocy były tak wielkie, że towarzystwa ubezpieczeniowe obawiały się bankructwa.

Hermann Göring nie zawahał się więc zażądać od niemieckiej wspólnoty żydowskiej odszkodowań i odsetek.

Twierdził, że zniszczone przez hitlerowców sklepy były wynajmowane przez Żydów od aryjczyków.

Dodał cynicznie : „Mogli rozbić mniej wystaw, a zabić więcej Żydów”.

Hermann Göring zdawał sobie sprawę, że Niemcy będą musiały importować znaczną część potrzebnego, drogiego szkła z zagranicy i zażądał od Żydów nieprawdopodobnie wysokiej sumy miliarda marek na pokrycie wszystkich szkód, powstałych tej tragicznej nocy”.

 

Cyt. za : Adolf Hitler, książka zrealizowana według pomysłu i pod kierownictwem Catherine i Jacques'a Legrand, Warszawa 1999, s. 98.

 

POWYŻSZY MATERIAŁ PRZESŁAŁ :

TOW. RYSZARD RAUBA

KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP).