KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP)

PAMIĘTA I UROCZYŚCIE PRZYPOMINA

O 75. ROCZNICY HITLEROWSKIEJ KLĘSKI POD STALINGRADEM

(2 LUTEGO 1943 R. - 2 LUTEGO 2018 R.):

 

„W 20 lecie zwycięstwa nad Wołgą.

Historia i przestroga”.

„Nazywano ją bitwą stalingradzką.

Ale pole walki było o wiele większe : objęło obszerne terytorium między Wołgą a Donem – dlatego też nazywa się ją bitwą nad Wołgą.

Powinna chyba nosić nazwę inną : bitwy o życie.

O wolność narodów radzieckich.

W wyzwolenie okupowanych krajów Europy.

Bo o tym zadecydował rezultat bitwy nad Wołgą.

Trwała 200 dni.

Rzuciła do walki z obu stron ponad 2 miliony żołnierzy, 25 tysięcy dział i miotaczy min, ponad 3 tysiące czołgów, niemal 2 tysiące samolotów.

Straszliwe boje nie cichły ani w dzień, ani w noc.

Toczono je o każdą piędź ziemi.

W mieście, rozciągniętym 75 – kilometrowym pasem wzdłuż brzegu Wołgi, nie ocalał ani jeden dom.

Hitler twierdził : „Zajęcie Stalingradu stanie się olbrzymim sukcesem...żadna siła ludzka nie zdoła nas stamtąd wyprzeć!”.

Wybite już były medale za zdobycie miasta, sporządzone klisze drukarskie triumfalnego obwieszczenia.

Von Paulus, dowódca 6 armii, mianowany został feldmarszałkiem.

Obrońcy miasta trwali.

A tymczasem znad Wołgi i Donu ruszyła wielka listopadowa ofensywa radzieckich kleszczy pancernych – armia Paulusa znalazła się w kotle.

2 lutego 1943 r. całe otoczone nad Wołgą zgrupowanie wojsk hitlerowskich zostało rozgromione.

Hitlerowcy stracili prawie pół miliona ludzi, 1300 czołgów, 6700 dział, 60 000 samochodów.

Hitler ogłosił ogólnonarodową żałobę.

Bitwa nad Wołgą była początkiem końca hitlerowskiej III Rzeszy.

W muzealnej księdze pamiątkowej widnieje zapis Jawaharlala Nehru : „Przyjechałem tu, by oddać hołd miastu nieugiętemu i niezwyciężonemu”.

A nieco dalej, pewien amerykański senator, nieoficjalnie przebywający w ZSRR, zapisał : „Stalingrad jest dowodem, że każdy wróg, który wejdzie na ziemię rosyjską, poniesie klęskę”.

Bitwa nad Wołgą jest bowiem nie tylko historią.

Jest przestrogą.

 K.Z.”.

 

Cyt. za : K. Z., W 20 – lecie zwycięstwa nad Wołgą. Historia i przestroga, „Dziennik Łódzki”, Rok XVIII, Łódź, sobota 2 lutego 1963 roku, Nr 29 (5030), s.1.

 

Powyższy, historyczny materiał źródłowy przesłał :

Ryszard Rauba (Komunistyczna Partia Polski – KPP).