KPP I CAŁA WSPÓŁCZESNA,

ANTYFASZYSTOWSKA, PATRIOTYCZNA I POSTĘPOWA

POLSKA LEWICA SOCJALNA

PAMIĘTAJĄ I PRZYPOMINAJĄ :

„Nigdy więcej wojny.

I ogólnokrajowy i międzynarodowy kongres

  1. więźniów politycznych niemieckich obozów koncentracyjnych.

Przemówienie premiera Osóbki – Morawskiego”.

„Dziennik Łódzki”,

Rok II, Łódź, poniedziałek 4 lutego 1946 r., Nr 35 (222), s. 1.

 

 

„W Warszawie dnia 3 b. m. rozpoczął się I ogólnokrajowy i międzynarodowy kongres b. więźniów politycznych niemieckich obozów koncentracyjnych, na który przybyły delegacje ze Zw. Radzieckiego, Norwegii, Czechosłowacji, Danii, Jugosławii, Bułgarii oraz liczne delegacje z całej Polski.

W drodze znajdują się jeszcze delegacje z Belgii, Holandii, Luksemburga, Francji, Italii i Hiszpanii Republikańskiej.

Przed rozpoczęciem obrad, zebrani przed gmachem „Roma” delegaci udali się pochodem na Plac Saski, gdzie złożyli wieńce na grobie Nieznanego Żołnierza i przed urną z popiołami Nieznanego Więźnia Politycznego.

Następnie rozpoczęły się obrady w sali „Roma”.

Przybyłych przedstawicieli rządu, korpus dyplomatyczny oraz delegacje zagraniczne i krajowe powitał przewodniczący komitetu organizacyjnego i przewodniczący delegacji polskiej, ob. Cyrankiewicz, po czym wygłosił przemówienie inauguracyjne, w którym scharakteryzował cele, do których dążył hitleryzm, mordując w obozach koncentracyjnych miliony ludzi wszystkich narodowości oraz omówił cele i dążenia b. więźniów politycznych.

Z kolei zabrał głos premier Rządu Jedności Narodowej, ob. Edward Osóbka – Morawski.

 

Przemówienie premiera Osóbki – Morawskiego

 

Obywatele, byli więźniowie obozów niemieckich!

Pozdrawiam serdecznie w imieniu Rządu Jedności Narodowej was, byli więźniowie obozów niemieckich, rozsianych niemal po całej Europie i wasz międzynarodowy kongres w Warszawie.

To, że wybraliście za miejsce swego pierwszego kongresu naszą stolicę Warszawę, nie jest dziełem przypadku.

Polska w tej wojnie z barbarzyńcą hitlerowskim najwięcej ucierpiała.

Tu, na naszej ziemi polskiej zginęło, zakatowanych przez faszystów niemieckich, ponad 10 milionów ludzi, w tym około 3 miliony Polaków, 3 miliony Żydów polskich, cała prawie ludność żydowska krajów podbitych Europy, miliony obywateli ZSRR i liczne rzesze innych narodowości : Francuzów, Włochów, Jugosłowian, Czechów, Norwegów, Duńczyków, Belgów, Holendrów, Austriaków itp.

Tu na naszej ziemi pracowały dniem i nocą bez przerwy największe fabryki śmierci ludzkiej – Majdanek, Oświęcim, Treblinka i inne.

Nasz cały kraj, prawie każda grudka ziemi przesiąknięta jest krwią męczenników polskich i wielu innych narodowości.

A te ruiny wielkiego i pięknego niegdyś miasta, naszej stolicy, Warszawy to najbardziej wyrazisty symbol męczeństwa naszego narodu i symbol bezeceństwa i zbrodni niemieckich.

Na długo przed tą okrutną wojną faszyzm budował obozy kaźni dla szczerych demokratów i bojowników sprawy wolności.

Znali je socjaliści, komuniści i demokraci faszystowskich Włoch Mussoliniego, faszystowskiej Hiszpanii gen. Franco, podbitej przez Hitlera Austrii, wreszcie samych hitlerowskich Niemiec.

Obóz lewicowo – demokratyczny całego świata, wbrew dążeniom i sympatiom reakcji, protestował solidarnie, z całą mocą, przeciwko zamachom na wolność we Włoszech, Hiszpanii, w Austrii, w Niemczech, przeciwko zamykaniu w obozach komunistów i socjalistów tych krajów.

Obóz lewicowo – demokratyczny przeciwstawił się z całą swoją mocą rozwojowi faszyzmu, twierdząc, że faszyzm to nie tylko krępowanie wolności w danym kraju, ale to coś więcej – to podpalanie świata, to groza drugiej wojny światowej.

Jakże proroczy a tragiczny był to głos!

Jakże szybko mieliśmy stać się świadkami zbrodni wojennych i cywilnych krajów faszystowskich z Niemcami na czele.

Wy, którzyście przeszli piekło obozów niemieckich, którzy patrzyliście na okrutne męczarnie w tych obozach waszych współtowarzyszy niedoli, jakże bardzo musicie nienawidzić faszyzm, kochać największy skarb człowieka cywilizowanego - wolność.

Gdy będziecie radzić na tym międzynarodowym kongresie o braterstwie międzynarodowym, o środkach dla ugruntowania trwałego pokoju, o konieczności całkowitego wytępienia zarazy faszyzmu, o ochronie wolności i demokracji – wiedzcie, że cały naród polski macie za sobą.

Ten naród, który pierwszy stał się ofiarą wojny, który się nigdy przemocy nie poddał, który w ciężkiej niewoli będąc walczył bezkompromisowo z wrogiem faszystowskim o swoje i całej ludzkości wyzwolenie.

Ten naród, który chyba najbardziej ze wszystkich nienawidzi faszyzmu i tyranii, który wolność kocha, jako najwyższy swój skarb.

Wasza międzynarodówka prześladowanych przez faszyzm, która skupi wszystkich więźniów obozów niemieckich, komunistów, socjalistów, demokratów, niech będzie wielkim przykładem dla innych międzynarodówek, które mają ugruntować trwały pokój międzynarodowy i szczere braterstwo i współpracę między narodami, aby tym razem słowa, nigdy więcej wojny, nie były tylko szlachetnym hasłem, ale rzeczywistością lepszego jutra ludzkości.

Niech żyje międzynarodowe braterstwo wolnych ludzi!”.

 

 

POWYŻSZY, HISTORYCZNY MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY PRZESŁAŁ :

TOW. RYSZARD RAUBA – KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP).