Kogo reprezentuje OZM PZD?

Analizując materiały opublikowane przez OZM PZD z posiedzenia Prezesów ogrodów podwarszawskich z dnia 5 i 6 listopada 2014 r. nasuwa się jeden wniosek

Działacze Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców reprezentują tylko siebie a nie działkowców.

Na potwierdzenie tego wniosku proszę się zapoznać z liczbą zebranych podpisów pod listami do:

 

L.p.

List do

Liczba

zebranych podpisów

Liczba ogrodów podwarszawskich w ewidencji Warszawy

Liczba ogrodów w okręgu mazowieckim z wyłączeniem ogrodów warszawskich

1.

Premiera RP

16

120 ( 13%)

354 ( 4%)

2.

Marszałka Sejmu

11

120 ( 9%)

354 ( 3%)

3.

Rzecznika Praw Obywatelskich

21

120 (17,5%)

354 (5,9%)

 

Jak widać działacze nie są w stanie zebrać więcej niż 21 podpisów co stanowi w zależności od kategorii od 3 do 17,5% ogrodów. Na potwierdzenie, że w obradach uczestniczy bardzo mała liczba Prezesów ogrodów wystarczy obejrzeć zdjęcia z tych obrad.