Dziś zajmiemy się sprawą nielegalnego poboru opłat za wodę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Przylaszczka” w Łodzi.

Artykuł ten powstał na podstawie materiałów przesłanych jak zwykle przez działkowców (za co serdecznie dziękujemy) należących jeszcze do Polskiego Związku Działkowców.

Sprawa wygląda w następujący sposób.

W komunikacie opublikowanym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o w Łodzi z dnia 10 maja 2018 roku określił wysokość opłat za jeden metr sześcienny wody w następujących okresach od dnia 13 czerwca 2018 r. do dnia 12 czerwca 2021 r.

I tak wysokość opłaty wynosiła w poszczególnych okresach (podajemy kwoty brutto):

Od 13.06.2018 r.           do             12.06.2019      cena 4,32 zł/m3

     13.06.2019r.             do             12.06.2020      cena 4,42 zł/m3

     13.06.2020r.             do             12.06.2021      cena 4,51 zł/m3

Oczywiście nikt z Zarządu ROD Przylaszczka nie sprawdził jakie to opłaty za wodę obowiązują i ustalił ją sobie dowolnie – patrz informacja zarządu o wysokości opłat - do czego w świetle obowiązujących przepisów nie miał prawa. Wszystkie instrukcje obowiązujące w Polski Związku Działkowców nie pozwalają na zawyżanie opłat za media dostarczane do ogrodu przez dostawców zewnętrznych. Opłaty wnoszone przez działkowców za te media muszą być zgodne w wyceną dostawcy a nie władz PZD różnego stopnia.

Oczywiście działkowcy nie wierząc Zarządowi ROD Przylaszczka sprawdzili jaka jest faktycznie wysokość opłaty za wodę i natychmiast poinformowali o nieprawidłowościach Zarząd Okręgu PZD. Zarząd Okręgu podjął się wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Reklamujący działkowiec otrzymał z Zarządu Okręgu PZD w Łodzi kuriozalne pismo. Patrz załącznik.

W piśmie tym Prezes Okręgu Izabela Ożegalska stwierdza, cytuję: „który wskazał, że jako podstawę ceny wody w roku 2020 w wysokości 4,64 zł/m3 przyjął wysokość ceny w 2019 roku.” Czytam i przyznaję, że nie rozumiem według Prezes OZ PZD Łódź cena wody w 2019 roku wynosiła 4,64 zł/m3 ??? to co w takim razie jest za wartość 1 m3 wody w komunikacie Zakładu wodociągów i Kanalizacji w Łodzi gdzie podano cenę za 1 m3 wody 4,32 zł/m3.

Inną sprawą jest „złota myśl”, że kwota nadpłaty zostanie działkowcom odliczona przy rozliczeniu opłaty za rok bieżący (2021). Pozostaje jak zwykle sprawa odsetek od nadpłaty za wodę, oczywiście w piśmie OZ PZD w Łodzi nie ma na ten temat ani jednego słowa jak również nie ma ani słowa na temat ukarania członków Zarządu ROD „Przylaszczka” w Łodzi, za bezprawne wyłudzenie nienależnych kwot. Pozostawię to bez komentarza.