Czy Okręgowy Zarząd Mazowiecki powołał na członka "zarządu komisarycznego" działkowca łamiącego prawo?

Jesteśmy przekonani, że nie, albowiem, jak powszechnie wiadomo PZD rygorystycznie przestrzega przepisów związkowych (ha, ha, ha)[vide: caus Ireneusza Jarząbka z Poznania i jego altany]

A oto dalsza część obłudy tzw. działaczy PZD cytuję za listem otwartym Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie interpelacji poselskiej nr 9138 Pani Poseł Joanny Muchy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie działkowców i działań Polskiego Związku Działkowców:

 

"W kwestii zaś ponadnormatywnego budownictwa oraz zamieszkiwania na działkach ROD, Prezydium Krajowej Rady PZD wyjaśnia, że jest to problem marginalny. ...Trudno wiec, by PZD występował o sankcjonowanie bezprawnych działań niewielkiej grupy osób, która często zupełnie świadomie narusza przepisy prawa. Prezydium Krajowej Rady PZD zwraca też uwagę, że regulacje o dopuszczalnych wymiarach altan działkowych oraz zakazie zamieszkiwania na działkach w ROD zawarte są w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych."

 

W związku z deklaracją Prezydium KR PZD, że w PZD przestrzega się obowiązującego prawa czekamy na informację jakie działania podjęła KR PZD w sprawie ponadnormatywnej altany Członka Zarządu Komisarycznego ROD "Bohaterów Westerplatte w Warszawie (Nazwisko właściciela w posiadaniu redakcji strony).

 

Naszą strone udostępnimy bez żadnych warunków w celu opublikowania informacji PZD.

Stawiam dolary przeciwko orzechom, że nie będzie żadnej reakcji tzw. działaczy PZD.

A oto kilka zdjęć "małej altanki" Członka Zarządu Komisarycznego ROD Bohaterów Westerplatte.