W dniu 8 czerwca 2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza powtórnie zarejestrowała

KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO 

 

Uchwała PKW nr 176 z dnia 8 czerwca 2020 r.