Oświadczenie partii politycznej POLSKA LEWICA

 

Partia polityczna POLSKA LEWICA z oburzeniem przyjmuje decyzję Państwowej Komisji Wyborczej odmawiającą zakazu używania logotypu LEWICA przez Komitet Wyborczy SLD.


Pomijając pokrętną i sprzeczną z oczywistym duchem prawa interpretację przez PKW zapisów Kodeksu Wyborczego chcielibyśmy oświadczyć, że tożsamość programowa partii politycznych jest nierozerwalnie związana z ich nazwą. Nie wolno pozbawiać mniejszych partii ich kapitału programowego poprzez zgodę na bezkarne zawłaszczanie i podrabianie ich nazw. Nierówne stosowanie prawa faworyzujące wielkie partie polityczne finansowane z budżetu państwa zagraża swobodzie konkurencji pomiędzy partiami i niszczy instytucję demokratycznych wyborów.


Ponadto pragniemy oświadczyć, że głęboko nieetyczne jest korzystanie przez faktyczną koalicję SLD, Wiosny i Partii Razem z kruczków prawnych, aby ominąć próg wyborczy w wysokości 8% , który zgodnie z polskim prawem powinien obowiązywać tę koalicję. Natomiast użycie przez działaczy powyższych partii nazwy LEWICA jest jawną obrazą wielu polskich środowisk lewicowych, które w żadnym wypadku nie zgadzają się na firmowanie arbitralnej polityki Panów Czarzastego, Zandberga i Biedronia.

                                                                                    Przewodniczący Polskiej Lewicy
                                                                                               Jacek Zdrojewski