Mroczek Grzegorz  urodzony 1958 roku.

Emerytowany oficer policji, specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania.