Drukuj

Stanisław Opala urodzony 14 kwietnia 1941 r

Ukończył studia na Wydziale Ekonomii Politycznej na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując tytuł magistra ekonomi, a w latach 1976 –1977 Podyplomowe Studium Służby Zagranicznej.

Pracował między innymi w Radzie Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich (1965 – 1974) pełniąc w kadencji 1969 –1973 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich. Od 1974 do 1979 roku pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pełniąc w latach 1977 – 1979 funkcję I Sekretarza Ambasady Polskiej w Berlinie. W latach 1980- 1991 był zatrudniony na stanowisku Zastępcy Dyrektora Administracji Centralnej Politechniki Warszawskiej. Od 1991 do 1994 roku był zatrudniony w Zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego na różnych funkcjach między innymi: Członka Sekretariatu ZGZNP, Kierownika Zespołu Działalności Gospodarczej ZNP.

Działalność polityczną zaczynał w ruchu młodzieżowym ZMS,ZSP a następnie w PZPR (1962 –1979).

Od 1989 do 2001 r. w Polskiej Partii Socjalistycznej gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego a następnie Przewodniczącego Centralnego Komitetu PPS (1994-1996).

Od 1998 roku sprawował mandat Radnego Powiatu Warszawskiego. W czasie kadencji był także Wiceprzewodniczącym Komisji Strategii Rozwoju Przestrzennego Zagospodarowania i Ochrony Środowiska, Członek Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.

Autor wielu publikacji z dziedziny gospodarki, nauki i oświaty.