Drukuj

Marek Mrówczyński urodził się 29.09.1976 roku w Bydgoszczy.

W roku 2001 ukończył Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy na Wydziale Mechanicznym o kierunku mechanika i budowa maszyn, uzyskując tytuł inżyniera. W roku 2004 ukończył Uzupełniające Studia Magisterskie na tym samym kierunku o specjalności maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego.

Karierę zawodową rozpoczął pracą montera w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym „MONTOCHEM” w latach 1996 – 1997. Następnie objął stanowisko kontrolera jakości w latach 1997-1999. Od listopada 1999 do sierpnia 2002 zatrudniony na stanowisku Kierownika Biura Systemu Jakości w drukarni NEUPACK POLSKA Sp. z o.o. Od września 2002 pracował jako Specjalista ds. Zapewnienia Jakości w MAKRUM S.A. do końca 2004 roku.

W latach 2005-2006 pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością – Kierownika Działu Kontroli Jakości w Odlewni Żeliwa „ZELMAK” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, po czym awansował na Dyrektora ds. Produkcji – Pełnomocnika Zarządu ds. SZJ (lata 2006-2009). W chwili obecnej zajmuje stanowisko Dyrektora Ośrodka Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego „ZORPOT” w Bydgoszczy przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP).

Od roku 2004 zaangażowany w pracę społeczną jako członek SIMP, w kadencji 2006-2010 Członek Zarządu Bydgoskiej Sekcji Spawalniczej przy Oddziale SIMP w Bydgoszczy, jak również Członek Zarządu Oddziału SIMP w Bydgoszczy.

Działalność polityczną rozpoczął w roku 2008 jako Pełnomocnik Okręgu bydgoskiego do tworzenia struktur Polskiej Lewicy.

W kwietniu 2008 r. Zgromadzenie Okręgowe powołało go na Przewodniczącego Rady Okręgowej na kadencję 2008 – 2013.

27 lutego 2010 r. na wniosek Przewodniczącego Polskiej Lewicy Jacka Zdrojewskiego został powołany do Zarządu Krajowego partii.