Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

Siedziba partii

Korespondencję do 
Zarządu Partii
prosimy kierować na adres

Polska Lewica
ul. Al. Kamińskiego 2 m. 2
03-130 Warszawa
tel. 693-190-304 
     501-752-204

zarzad@polskalewica.pl 

Wideo nowości

Stanowiska
PDF Drukuj Email

DEKLARACJA   POLITYCZNA

Polski wyborca ma prawo czuć się oszukany. Kolejny raz obietnice wyborcze okazały się fikcją. Rządy PO-PSL nie zrealizowały żadnego z zapowiedzianych priorytetów programowych. Prawica kolejny raz udowadnia , że nie obchodzą  jej  problemy zwykłych ludzi. Sto konkretów LiD-u , SLD rozmieniło na sto taktycznych gierek i politycznych  pakcików. Polska polityka zagraniczna niebezpiecznie dryfuje w kierunku politycznego awanturnictwa a miliardowe wydatki na zbrojenia są ważniejsze niż finansowanie programów socjalnych , edukacyjnych i ochrony zdrowia.
Nasz kraj grzęźnie w partyjniactwie, urzędniczym marazmie , społecznym egoizmie  i bezproduktywnych sporach  podczas  gdy Polacy pragną żyć w nowoczesnej , społecznie sprawiedliwej Ojczyźnie.
W tej sytuacji naczelnym zadaniem  postępowych i lewicowych partii , organizacji społecznych i ruchów obywatelskich będzie walka o socjalny wymiar naszego Państwa.

Naszym celem jest :
-    zapewnienie  bezpłatnej i ogólnodostępnej  państwowej służby zdrowia poprzez coroczne     zwiększanie o 1% PKB nakładu  na Narodowy Fundusz  Zdrowia aż do poziomu 8% PKB
-    zapewnienie równego startu młodzieży poprzez stworzenie powszechnego systemu     stypendialnego i zwiększenie liczby miejsc na państwowych , bezpłatnych uczelniach
-    zwiększenie nakładów na naukę do 3% PKB  ( z obecnych 0,4% )
-    stworzenie szerokiego programu aktywizacji zawodowej  kobiet
−    stały , adekwatny do wzrostu gospodarczego poziom waloryzacji emerytur i rent
−    likwidacja podatku dochodowego od emerytur i rent
−    radykalna obniżka opłat za leki refundowane
-    likwidacja barier ograniczających swobodę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
-    wprowadzenie odpowiedzialności urzędniczej za wydanie decyzji z naruszeniem prawa
−   zapewnienie aktywnej roli Państwa w zwalczaniu bezrobocia.
Zważywszy na fakt , że podzielona i rozproszona opozycja nie jest zdolna do zaproponowania realnego , pozytywnego programu rządzenia Polską ,
−    uznając , że tylko zjednoczenie postępowych ruchów społecznych  może zagwarantować   reprezentację ludzi pracy , emerytów i rencistów i pracowników sfery budżetowej dającą im wpływ na politykę państwa ,
−    tworząc platformę politycznej współpracy otwartą dla wszystkich postępowych partii ,  organizacji społecznych i ruchów obywatelskich w celu przeciwstawienia się rządom   prawicy w Polsce

Przewodniczący województwa lubelskiego, Partii Polska Lewica, Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, Unia Pracy postanawiają zawrzeć porozumienie powołujące w województwie lubelskim
 

PRZYMIERZE  SPOŁECZNE
„ Razem dla Lubelszczyzny „

płaszczyznę politycznego współdziałania czterech partii w celu realizacji zawartych w Deklaracji celów programowych.
Partia Polska Lewica , Krajowa Partia Emerytów i Rencistów i Unia Pracy powołuje jednocześnie Biuro Koordynacyjne dla organizacji wspólnych działań politycznych, inicjatyw społecznych i legislacyjnych. Siedzibą biura porozumienia Przymierze Społeczne   „ Razem dla Lubelszczyzny” jest biuro partii politycznej Polska Lewica , 20-309 Lublin, ul. Łęczyńska 1.

Lublin, dnia 9 grudnia 2008 r.
Sygnatariusze porozumienia Przymierze Społeczne „ Razem dla Lubelszczyzny ” województwa lubelskiego

 1.Polska Lewica – Dariusz Karczmarz.............................................................................     
 2.Krajowa Partia Emerytów i Rencistów – Sławomir Słomka............................................
 3.Unia Pracy – Zenon Sławiński.........................................................................................

 
PDF Drukuj Email

I Zgromadzenie Polskiej Lewicy 2008.05.25

 

 

 
PDF Drukuj Email

Na polskiej scenie politycznej brak siły, która byłaby jednocześnie wrażliwa społecznie i postępowa ideowo. Która opowiadałaby się za państwem równych szans i sprawiedliwej dystrybucji – a równocześnie za państwem świeckim, wolnym od nacisków Kościoła, szanującym prawa kobiet. W każdych kolejnych wyborach ludzie lewicy musieli iść na kompromis z własnym sumieniem, godząc się albo na państwo bezwzględnego kapitalizmu, albo na państwo postępującej klerykalizacji. Potem  zresztą z reguły okazywało się, że tzw. socjaldemokracja boi się biskupów, zaś wyznawcy „państwa solidarnego” nie mają  odwagi przeciwstawić się dyktaturze koncernów i korporacji finansowych.

Dlatego Polska XXI wieku nie jest w stanie uporać się z dyktatem Kościoła, chciwością kleru, nietolerancją, problemem dostępności aborcji i in vitro – a z drugiej strony, z olbrzymim rozwarstwieniem społecznym, rosnącym bezrobociem, nieprzemyślaną prywatyzacją, brakiem równych szans. Zmieni to tylko lewica.

 

Wierzymy w państwo odpowiedzialne za jakość życia swoich obywateli. Za służbę zdrowia i edukację, za energetykę, drogi i kolej, za bezpieczeństwo socjalne i bezpieczeństwo na ulicach. Wierzymy, że państwo musi mieć za co wykonywać te zadania – a to oznacza odwagę nakładania i egzekwowania podatków.

Nie chcemy jednak państwa silnego siłą aparatu represji. Nie chcemy państwa szeryfów. Chcemy państwa, które konsekwentnie egzekwuje obowiązki obywateli, ale czyni to z poszanowaniem ich praw i godności.

Chcemy państwa, które ma odwagę stanąć w obronie sprawiedliwości. W którym wszyscy mają równe szanse, niezależnie od tego gdzie i z jakim posagiem przyszli na świat. Gdzie edukacja jest bezpłatna dla wszystkich i na wszystkich szczeblach, a o leczeniu decyduje stan zdrowia pacjenta, a nie stan jego konta.

Chcemy państwa, które jest partnerem dla obywateli. Które szanuje ich wolność, na lojalność odpowiada lojalnością, nie naraża ich na bezkarną samowolę urzędników. Państwo nie ma prawa narzucać obywatelom światopoglądu ani stylu życia, nie może pod pretekstem „ochrony bezpieczeństwa” wkraczać w naszą prywatność, czytając nasze listy, podsłuchując rozmowy, gromadząc dane o naszych poglądach, chorobach, życiu intymnym.

Państwo jest dla ludzi.

Polska scena polityczna jest podzielona między kilka największych partii, a ordynacja wyborcza, system finansowania i media pilnują, żeby żadne „fanaberie” wyborców nie zaburzyły tego porządku. Dlatego między politykami, a tymi, których  mają oni reprezentować nie ma już żadnej więzi. A przecież w demokracji wyborcy są pracodawcami polityków i mogą ich wyrzucić z roboty. Najwyższy czas, aby jedni i drudzy sobie o tym przypomnieli.

Przestań głosować ciągle na tych samych partyjnych urzędników. Wybierz lewicę.

 
PDF Drukuj Email

Nasza ulotka którą otrzymali wyborcy w Warszawie kosztowała 7 gr. Została wydrukowana za pieniądze, zebrane przez kandydatów na radnych Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica. To różni nas od komitetów partii, żyjących na koszt podatników. Platforma Obywatelska co roku dostaje z budżetu ponad 40 milionów złotych; Prawo i Sprawiedliwość – 37 mln, SLD – 15 mln. Większość tych pieniędzy partie trwonią na reklamowanie się w mediach i na ulicach – stąd nawet ci z Państwa, którzy całkiem nie interesują się polityką, nie są w stanie uchronić się przed zalewem partyjnej propagandy.


           
W naszym przypadku jest inaczej. Ta ulotka oraz informacje na naszej stronie internetowej to nasza jedyna szansa na rozmowę z Państwem. Nie będziemy Was atakować z billboardów, twarzy naszych kandydatów nie zobaczycie na ekranie swojego telewizora między reklamą pieluch a prognozą pogody. Dlatego pozwalamy sobie prosić, żebyście zechcieli Państwo poświęcić dwie minuty na przeczytanie, co mamy do zaproponowania Warszawie. A jeśli uznacie, że nasze propozycje mają sens – nie wyrzucajcie tej ulotki. Przekażcie ją dalej. Może razem uda nam się coś zmienić.

 

 

            Pozbawiając się majątku, miasto przestaje być gospodarzem. Nie dopuścimy do prywatyzacji usług miejskich, służby zdrowia, SPEC, wodociągów i kanalizacji. Ich zadaniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, a nie generowanie zysków dla prywatnego właściciela.

            Bogate miasto stać na inwestycje w służbę zdrowia i oświatę. Zainwestujemy w wyposażenie szpitali, przychodni i szkół, przywrócimy szkolne gabinety dentystyczne, tak aby dostęp do finansowanej przez NFZ opieki dentystycznej dla dzieci i młodzieży przestał być fikcją.

            Opracujemy program ochrony lokatorów. Zaangażujemy władze miasta w obronę mieszkańców stolicy przed bezwzględnością prywatnych właścicieli kamienic.

            Zamiast sprzedawać grunty miejskie deweloperom, przeznaczymy je na budownictwo komunalne. Wystarczy 1000 mieszkań komunalnych, aby ceny nieruchomości w Warszawie spadły do racjonalnego poziomu.

            Opracujemy stołeczny program wychodzenia z bezdomności. Część budownictwa komunalnego przeznaczymy na potrzeby bezdomnych, firmy, zatrudniające bezdomnych zyskają preferencje w miejskich przetargach.

Wycofamy drastyczne podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste, które dotknęły mieszkańców stolicy w ostatnich latach.

Ukrócimy samowolę i arogancję strażników miejskich. Funkcjonariusze Straży Miejskiej będą poddawani regularnej ocenie, przy której opinie i skargi mieszkańców będą miały decydujące znaczenie.

            Ułatwimy życie i kierowcom, i pasażerom komunikacji miejskiej. Kupimy nowe autobusy i tramwaje, przestaniemy zastawiać miasto słupkami, zbudujemy parkingi podziemne.

Wyeliminujemy prywatne firmy z systemu gospodarki odpadami. Dochody z wywozu śmieci powinny być przeznaczane na inwestycje w ekologiczne rozwiązanie problemu odpadów, zamiast trafiać do prywatnych kieszeni.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 4