Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

Siedziba partii

Korespondencję do 
Zarządu Partii
prosimy kierować na adres

Polska Lewica
ul. Al. Kamińskiego 2 m. 2
03-130 Warszawa
tel. 693-190-304 
     501-752-204

zarzad@polskalewica.pl 

Wideo nowości

Aktualności
PDF Drukuj Email

Zapomniał wół jak cielęciem był.

W mediach pojawiła się, oczywiście niezauważona przez tzw. "ekspertów" i "komentatorów", informacja o drastycznym uszczupleniu wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, funduszy przeznaczonych na stypendia studenckie. Jakby tego było mało, zmienią się zasady ich przyznawania. Według nowych przepisów, łączne nakłady na ten cel stanowić będą ok. 40% kwoty obecnej, nadto likwidacji ulega stypendium za wyniki w nauce. W zamian ustanowiono stypendia rektorskie, dla dużo mniejszej grupy studentów.

Jest to oczywisty skandal; zdrowe zasady, według których dobre wyniki nagradzane były kwotą, zależną od uzyskanej średniej ocen(kryterium obiektywne), zastępuje się uznaniowością(czy dyscypliny bliskie rektorom będą faworyzowane?). Stypendia nie były wysokie - to prawda, ale pozwalały często niezamożnym ludziom, na zakup biletu miesięcznego, czy książek. Teraz to się skończy, a wzrost cen publikacji zabije zapał badawczy wielu studentów.
Ogarnijcie się, wielmożni,bo nie wiecie, co czynicie!

Maciek Wójcicki

 
PDF Drukuj Email

III Zgromadzenie Krajowe Polskiej Lewicy.

W dniu 16 kwietnia 2011 roku odbyło się III Zgromadzenie Krajowe Polskiej Lewicy.
Uczestnicy zgromadzenia udzielili absolutorium ustępującycm władzom naszej partii za okres od 27 lutego 2010 do 16 kwietnia 2011 roku.

Uczestnicy omówili kwestie związane z udziałem naszej partii w wyborach samorządowych w 2010 roku oraz z przygotowaniami do wyborów parlamentarnych w 2011 roku. Dokonano także analizy zawartych porozumień wyborczych z Socjaldemokracją Polską i Unią Lewicy. Upoważniono Zarząd Krajowy PL  do tworzenia porozumień wyborczych w celu wspólnego startu w wyborach 2011 roku.
Dokonano oceny aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej. Wyciągnieto wnioski dla dalszych działań PL.
 
Wybrano nowe władze Polskiej Lewicy. 

Przewodniczącym Polskiej Lewicy wybrano Jacka Zdrojewskiego.

Przewodniczący PL powołał Zarząd Krajowy Polskiej Lewicy w następującym składzie:

1. Kostrzębski Karol - Wiceprzewodniczący PL
2. Opala Stanisław - Wiceprzewodniczący PL
3. Orzeł Anna - Wiceprzewodnicząca PL
4. Łaszczyk Andrzej - Skarbnik, Sekretarz Generalny PL
5. Kurek-Strączkiewicz Irena - Członek Zarządu PL
6. Lewandowski Józef - Członek Zarządu PL
7. Mazur Kazimierz - Członek Zarządu PL 
8. Mrówczyński Marek - Członek Zarządu PL
9. Ordziejewski Andrzej - Członek Zarządu PL 

 
PDF Drukuj Email

Oświadczenie Przewodniczącego Polskiej Lewicy Jacka Zdrojewskiego.

W dniu 6 kwietnia br. zostałem zatrzymany przez CBA oraz przewieziony do Wrocławia.

Tam byłem przesłuchany przez prokuratora Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu i przedstawiono mi zarzuty . Złożyłem wyjaśnienia i zostałem zwolniony za kaucją.

Zarzuty dotyczyły przyjęcia korzyści majątkowej od firmy ALSTOM w związku z przetargiem na zakup taboru tramwajowego , który odbył się w 2000 roku.

Pragnę oświadczyć, że nigdy od nikogo żadnych łapówek i innych korzyści materialnych nie przyjmowałem . Jestem niewinny. Takie też oświadczenie i wyjaśnienia złożyłem w prokuraturze. .

 
PDF Drukuj Email

List do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Sekretarz Generalny Polskiej Lewicy Andrzej Łaszczyk wystosował do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszarda Kalisza list w sprawie spadku dochodów Totalizatora Sportowego i podjętych działań w sprawie tzw. afery hazardowej. Do dnia dzisiejszego pomimo upływu prawie dwóch miesięcy nie otrzymaliśmy na niego odpowiedzi.

Panie pośle czekamy na odpowiedź.

 
PDF Drukuj Email

List do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Sekretarz Generalny Polskiej Lewicy Andrzej Łaszczyk wystosował do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Pani Elżbiety Jakubiak list w sprawie spadku dochodów Totalizatora Sportowego. Do dnia dzisiejszego pomimo upływu prawie dwóch miesięcy nie otrzymaliśmy na niego odpowiedzi.

Pani poseł czekamy na odpowiedź.

 
PDF Drukuj Email

List do Przewodniczącej Związku Pielęgniarek i Położnych.

Przewodniczący Polskiej Lewicy Jacek Zdrojewski wystosował do Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Pani Doroty Gardias list w sprawie prowadzonego przez pielęgniarki protestu zawierający stanowisko Polskiej Lewicy w tej sprawie.

 
PDF Drukuj Email

W dniu 20 marca 2011 roku w Planicy 

                       Adam Małysz 

      zakończył karierę sportową.

Wielki polski zawodnik wielokrotny Mistrz Świata w Skokach Narciarskich, Czterokrotny medalista Igrzysk Olimpijskich, czterokrotny zdobywca Pucharu Świata w Skokach Narciarskich. Dostarczyciel wielu serdecznych wzruszeń dla milionów Polaków, 

                      za to wszystko serdecznie 

                                 dziękujemy 

i życzymy Panu wszystkiego najlepszego na dalszej drodze życia.

 
PDF Drukuj Email

List do Premiera rządu RP.

Przewodniczący Polskiej Lewicy Jacek Zdrojewski wystosował do Premiera Danalda Tuska list w sprawie proponowanej reformy systemu ubezpieczeń społecznych zawierający stanowisko Polskiej Lewicy w tej sprawie.

 
PDF Drukuj Email

                 


Zarząd Krajowy Polskiej Lewicy
dziękuje wszystkim, którzy oddali głos na naszych kandydatów w wyborach samorządowych w dniu 21 listopada 2010 roku.

Jednocześnie wszystkich sympatyków, których zainteresował nasz program zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi.

                                                 Zarząd Krajowy Polskiej Lewicy


 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 13