Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

Siedziba partii

Korespondencję do 
Zarządu Partii
prosimy kierować na adres

Polska Lewica
ul. Al. Kamińskiego 2 m. 2
03-130 Warszawa
tel. 693-190-304 
     501-752-204

zarzad@polskalewica.pl 

Wideo nowości

Aktualności
PDF Drukuj Email

Zbieramy podpisy pod ustawą.

 W dniu 10 listopada 2012 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Polskiej Lewicy.

Jednym z wielu zagadnień poruszonych na posiedzeniu była sprawa omówienia konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie zgodności ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku "O Rodzinnych Ogrodach Działkowych" (Dz.U. nr 169 poz. 1419 ze zm.) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej dla milionowych rzesz członków Polskiego Związku Działkowców - użytkowników działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

W wyniku dyskusji, po zapoznaniu się z projektem obywatelskim nowej ustawy o Ogrodach Działkowych (patrz poniżej). Rada Krajowa Polskiej Lewicy podjęła uchwałę w sprawie poparcia dla tego projektu. W konsekwencji tej decyzji zwracamy się do wszystkich członków i sympatyków Polskiej Lewicy o aktywny udział w akcji zbierania podpisów popierających ten projekt i przesyłanie tych list na adres Polskiej Lewicy lub do Okręgowych Zarządów Polskiego Związku Działkowców.

 
PDF Drukuj Email

                 Szanowni Państwo,

Jesteśmy rodzicami 6 letniej Oliwii, która od ponad dwóch lat walczy o życie z nowotworem (Neuroblastoma IV - ostatni najcięższy stopień choroby) w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Do tej pory, nasza córeczka przeszła już silną chemioterapię, operację wycięcia guza, dwukrotny przeszczep szpiku oraz radioterapię, w tym terapię MIBG. Był moment, gdy wydawało się, że wszystko zaczyna się układać, jednak bezwzględna choroba powróciła. Zastosowano terapię ocalającą, bardzo silną chemioterapię połączoną z terapią MIBG i haploidentycznym przeszczepem szpiku (dawcą był tata Oliwki).
Obecnie Oliwka znów przechodzi immunoterapię w niemieckiej klinice w Greifswald. Jesteśmy przy Oliwce cały czas, starająć się ze wszystkich sił zapewnić wszystko czego potrzeba. Choroba Oliwki poza cierpieniem stawia przed nami także bariery finansowe, z którymi sami sobie nie poradzimy. Szansą dla Oliwii na pokonanie choroby jest bardzo kosztowne, niedostępne w Polsce leczenie, którego koszt wynosi 95.000 Euro. Dlatego zwracamy się do Państwa z wielką prośbą o pomoc i wsparcie w sfinansowaniu leczenia naszej córeczki.

                          Fundacja Spełnionych Marzeń

                                  ul. Oleandrów 6
                                00-629 Warszawa

KRS: 0000128832

ING Bank Śląski: 29 1050 1025 1000 0022 7611 6304

Z dopiskiem "Dla Oliwii Dryl"

Za każdą wpłatę i przekazany 1% podatku bardzo dziękujemy
Oliwia Dryl z Rodzicami

 
PDF Drukuj Email

Podpisanie porozumienia o współpracy.

 

W dniu 18 listopada 2011 roku odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Polską Lewicą a organizacjami działającymi na terenie Włocławka. Głównym celem sygnatariuszy porozumienia jest pobudzenie do aktywności społecznej szerokich kręgów mieszkańców Włocławka.

Porozumienie podpisali:

Lewandowski Józef - Polska Lewica
Śmiałowicz Andrzej - Opinia Włocławian
Gawrysiak Maciej - Stowarzyszenie Nowe Pokolenie

W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli Przewodniczący Polskiej Lewicy Jacek Zdrojewski oraz Sekretarz Generalny Polskiej Lewicy Andrzej Łaszczyk

 Porozumienie we Włocławku

 
PDF Drukuj Email

 

Czas kampanii wyborczej zakończony,

teraz będziemy zbierać tego owoce.


Polak płaci za prąd 3 razy więcej niż Niemiec.

 A to dopiero początek.

Czytaj więcej
 
PDF Drukuj Email

Posiedzenie Rady Krajowej Polskiej Lewicy.

 

W dniu 5 listopada 2011 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Polskiej Lewicy.
Na posiedzeniu omówiono aktualną sytuację społeczno-polityczną Polski i zadania wynikające z tej sytuacji dla naszej partii.

Rada Krajowa PL dokonała także analizy wyników wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 roku.

Po dyskusji Rada Krajowa upoważniła Zarząd Krajowy partii Polska Lewica do podjęcia działań zmierzających do integracji nurtu lewicowego w Polsce. 
PDF Drukuj Email

 

Jacek Zdrojewski niewinny.

 

Sąd uniewinnił wczoraj byłego prezydenta Warszawy Wojciecha Kozaka i jego zastępców od zarzutów niegospodarności i działania na niekorzyść miasta.Życie Warszawy


 


Gazeta Stołeczna
Czytaj więcej 
 
PDF Drukuj Email

Zapomniał wół jak cielęciem był.

W mediach pojawiła się, oczywiście niezauważona przez tzw. "ekspertów" i "komentatorów", informacja o drastycznym uszczupleniu wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, funduszy przeznaczonych na stypendia studenckie. Jakby tego było mało, zmienią się zasady ich przyznawania. Według nowych przepisów, łączne nakłady na ten cel stanowić będą ok. 40% kwoty obecnej, nadto likwidacji ulega stypendium za wyniki w nauce. W zamian ustanowiono stypendia rektorskie, dla dużo mniejszej grupy studentów.

Jest to oczywisty skandal; zdrowe zasady, według których dobre wyniki nagradzane były kwotą, zależną od uzyskanej średniej ocen(kryterium obiektywne), zastępuje się uznaniowością(czy dyscypliny bliskie rektorom będą faworyzowane?). Stypendia nie były wysokie - to prawda, ale pozwalały często niezamożnym ludziom, na zakup biletu miesięcznego, czy książek. Teraz to się skończy, a wzrost cen publikacji zabije zapał badawczy wielu studentów.
Ogarnijcie się, wielmożni,bo nie wiecie, co czynicie!

Maciek Wójcicki

 
PDF Drukuj Email

III Zgromadzenie Krajowe Polskiej Lewicy.

W dniu 16 kwietnia 2011 roku odbyło się III Zgromadzenie Krajowe Polskiej Lewicy.
Uczestnicy zgromadzenia udzielili absolutorium ustępującycm władzom naszej partii za okres od 27 lutego 2010 do 16 kwietnia 2011 roku.

Uczestnicy omówili kwestie związane z udziałem naszej partii w wyborach samorządowych w 2010 roku oraz z przygotowaniami do wyborów parlamentarnych w 2011 roku. Dokonano także analizy zawartych porozumień wyborczych z Socjaldemokracją Polską i Unią Lewicy. Upoważniono Zarząd Krajowy PL  do tworzenia porozumień wyborczych w celu wspólnego startu w wyborach 2011 roku.
Dokonano oceny aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej. Wyciągnieto wnioski dla dalszych działań PL.
 
Wybrano nowe władze Polskiej Lewicy. 

Przewodniczącym Polskiej Lewicy wybrano Jacka Zdrojewskiego.

Przewodniczący PL powołał Zarząd Krajowy Polskiej Lewicy w następującym składzie:

1. Kostrzębski Karol - Wiceprzewodniczący PL
2. Opala Stanisław - Wiceprzewodniczący PL
3. Orzeł Anna - Wiceprzewodnicząca PL
4. Łaszczyk Andrzej - Skarbnik, Sekretarz Generalny PL
5. Kurek-Strączkiewicz Irena - Członek Zarządu PL
6. Lewandowski Józef - Członek Zarządu PL
7. Mazur Kazimierz - Członek Zarządu PL 
8. Mrówczyński Marek - Członek Zarządu PL
9. Ordziejewski Andrzej - Członek Zarządu PL 

 
PDF Drukuj Email

Oświadczenie Przewodniczącego Polskiej Lewicy Jacka Zdrojewskiego.

W dniu 6 kwietnia br. zostałem zatrzymany przez CBA oraz przewieziony do Wrocławia.

Tam byłem przesłuchany przez prokuratora Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu i przedstawiono mi zarzuty . Złożyłem wyjaśnienia i zostałem zwolniony za kaucją.

Zarzuty dotyczyły przyjęcia korzyści majątkowej od firmy ALSTOM w związku z przetargiem na zakup taboru tramwajowego , który odbył się w 2000 roku.

Pragnę oświadczyć, że nigdy od nikogo żadnych łapówek i innych korzyści materialnych nie przyjmowałem . Jestem niewinny. Takie też oświadczenie i wyjaśnienia złożyłem w prokuraturze. .

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 13