Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

Siedziba partii

Korespondencję do 
Zarządu Partii
prosimy kierować na adres

Polska Lewica
ul. Al. Kamińskiego 2 m. 2
03-130 Warszawa
tel. 693-190-304 
     501-752-204

zarzad@polskalewica.pl 

Wideo nowości

Aktualności
PDF Drukuj Email

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,

Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej

oraz ich rodzin oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.


Opinia prawna prof. dr hab. Marka Chmaja o projekcie zmiany ustawy przygotowanego przez MSWiA..

 

 
PDF Drukuj Email

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,

Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej

oraz ich rodzin oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.


 

Projekt zmiany ustawy przygotowany przez MSWiA.

 
PDF Drukuj Email

IV Zgromadzenie Krajowe Polskiej Lewicy

 


W dniu 28 maja 2016 roku odbyło się IV Zgromadzenie Krajowe Polskiej Lewicy.

Zgromadzenie dokonało oceny działalności władz partii za okres upływającej kadencji oraz podsumował działania, które podejmował Zarząd Krajowy w sferze działań politycznych (udział w wyborach samorządowych, prezydenckich oraz do Sejmu i Senatu, zawiązywanie koalicji wyborczych jak i porozumiń politycznych).

Następnie Zgromadzenie Krajowe uchwaliło wytyczne i kierunki działań na przyszłość.

Na zakończenie obrad wybrano nowe władze statutowe naszej partii. I tak na

Przewodniczącego Polskiej Lewicy wybrano Jacka Zdrojewskiego,

który powołał na podstawie art. 18 pkt. 1 Statutu Polskiej Lewicy  w skład Zarządu Krajowego następujące osoby:

1. Lewandowski Józef - Wiceprzewodniczący Polskiej Lewicy

2. Łaszczyk Andrzej - Sekretarz Generalny, Skarbnik

3. Mrówczyński Marek - Wiceprzewodniczący Polskiej Lewicy

4. Opala Stanisław - Wiceprzewodniczący Polskiej Lewicy

5. Ordziejewski Andrzej - Wiceprzewodniczący Polskiej Lewicy

 

 
PDF Drukuj Email

Porozumienie Socjalistów

do

Pani Premier w sprawie TTIP

 

List otwartySzanowna Pani Premier
Piszemy ten list w trosce o przyszłość Państwa Polskiego.
Reprezentujemy ugrupowania lewicy socjalistycznej zgromadzone w Porozumieniu Socjalistów, inicjatywie integracyjnej, opierającej się o tradycję i dorobek Polskiej Partii Socjalistycznej i wielu innych ugrupowań, które w swym programie mają zapisane idee sprawiedliwości społecznej, wolności i praw jednostki. Są one tożsame z ideami zapisanymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj więcej...

 
PDF Drukuj Email

 

 

Debata w Telewizji Polska 24

ONR vs. Polska Lewica


z udziałem

Przewodniczącego Polskiej Lewicy Jacka Zdrojewskiego


 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser. 

 

 


 

 

 

 

 

 
PDF Drukuj Email

Działacze Komunistycznej Partii Polski


skazani za propagowanie komunizmu

"Brzask" Kwiecień 2016, nr 4/271 s.2


 

Szanowni Towarzysze! Szanowne Towarzyszki! Ludzie Postępowej, Patriotycznej Polskiej Lewicy!


Rządzący obecnie w Polsce ultrareakcyjni pisowcy w swojej chorobliwej, kompletnie irracjonalnej, antykomunistycznej zapiekłości wręcz nienawiści przekroczyli w moim przekonaniu wszelkie granice ludzkiej przyzwoitości.

Szczególnie uwzięli się na nas - na Komunistycznej Partii Polski, legalnie istniejącym od 2002 roku ugrupowaniu politycznym

czytaj więcej...

 
PDF Drukuj Email

List otwarty byłych


prezydentów, marszałków i premierów.


My, obywatele wolnej Polski, pełniący w przeszłości funkcje Prezydentów, Premierów, Marszałków Sejmu i Senatu, wyrażamy niepokój i sprzeciw z powodu podważania autorytetu i niezależności Trybunału Konstytucyjnego.

czytaj więcej...

 
PDF Drukuj Email

 

Debata w Telewizji Polska 24

ONR vs. Polska Lewica


z udziałem

Przewodniczącego Polskiej Lewicy Jacka Zdrojewskiego


 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser. 

 

 

 

 
PDF Drukuj Email

Rola lewicy w aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.


Redakcja strony zaprasza do dyskusji na tenat:

 

Rola lewicy w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej.


Prosimy o nadsyłamie artykułów do publikacji na naszej stronie.

Jednocześnie Redakcja zastrzego sobie prawo do dokonywania skrótów.

 

A oto artykuł autorstwa Ryszarda Rauba.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 14