Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

Siedziba partii

Korespondencję do 
Zarządu Partii
prosimy kierować na adres

Polska Lewica
ul. Al. Kamińskiego 2 m. 2
03-130 Warszawa
tel. 693-190-304 
     501-752-204

zarzad@polskalewica.pl 

Wideo nowości

Aktualności
PDF Drukuj Email

LIST OTWARTY DO MARSZŁKÓW SEJMU I SENATU RP
Polska Lewica domaga się wycofania polskich wojsk z Afganistanu.

Wojsko Polskie  powołane jest do obrony terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jego udział w wojnie domowej w Afganistanie, która nie ma  nic wspólnego z misją pokojową czy stabilizacyjną, nie znajduje uzasadnienia ani w Karcie Narodów Zjednoczonych ani też w Traktacie Waszyngtońskim.  Nie ma więc mowy o  statusie „sił pokojowych” ani też o „wypełnianiu sojuszniczych zobowiązań”.
Wojna domowa w Afganistanie trwa od ponad trzydziestu lat. Doświadczenia poprzednich wojsk okupujących terytorium Afganistanu dowiodły, że militarne zwycięstwo nad broniącą swojego terytorium partyzantką jest trudne, a prawie niemożliwe w sytuacji, w której znaczna część podzielonego  społeczeństwa walczy przeciwko kolejnym zagranicznym interwentom.
Polska wielokrotnie brała udział w misjach rozjemczych i pokojowych, posiadających odpowiedni mandat i zgodę społeczności międzynarodowej. W Afganistanie Polska występuje jako strona w konflikcie, który nie ma perspektywy politycznego zakończenia. Występuje po stronie, która nie prowadzi demokratycznych reform, powszechnie oskarżana jest o korupcję i o łamanie praw człowieka.
Obecność polskich wojsk w Afganistanie utrwala w świecie wizerunek Polski jako państwa niezdolnego do prowadzenia własnej polityki zagranicznej, dyspozycyjnego klienta USA, który za nic nie kosztujące obietnice „przyjaźni”, ponosi międzynarodowe, polityczne i wreszcie – budżetowe koszty udziału w kolejnych konfliktach zbrojnych.
Budżet państwa misja w Afganistanie kosztuje rocznie 680 mln złotych. To kwota, która pozwoliłaby na wybudowanie nowego uniwersytetu, wielkiego szpitala, czy zakup komputerów do 30 tysięcy szkół. 
Uważamy, że misja w Afganistanie , przynosi szkodę pozycji międzynarodowej Polski, jest niepotrzebnym i kosztownym awanturnictwem, błędem politycznym, wykluczającym Polskę z możliwości odgrywania istotnej roli w zagranicznej polityce Unii Europejskiej
                                                                        Rada Krajowa Polskiej Lewicy

 
PDF Drukuj Email

Dnia 25 listopada 2009 roku zebrała się Rada Krajowa Polskiej Lewicy.

Podczas posiedzenia odbyła się dyskusja na temat bieżącej sytuacji polityczno – gospodarczej w kraju. Członkowie Rady Krajowej analizowali stan przygotowań do zbliżających się kampani wyborczych samorządowej jak i prezydenckiej. Ustalono, iż priorytetowym celem struktur Polskiej Lewicy jest przygotowanie się do wyborów samorządowych w 2010 roku co nie wyklucza także wystawienia własnego lub wspólnego z innymi organizacjami lewicowymi kandydata na Prezydenta RP. Decyzje odnośnie zgłoszenia kandydata na Prezydenta RP zostanie podjęta w najbliższym czasie.

Rada Krajowa zajeła także stanowisko w sprawie polskich wojsk w Afganistanie w formie listu Listu Otwartego PL do Marszałków Sejmu i Senatu.

 
PDF Drukuj Email

Co dalej z Lewicą ?

 

7 lipca br. w siedzibie Regionu Lubelskiego partii Polska Lewica, przedstawiciele władz wojewódzkich Socjaldemokracji Polskiej, Krajowej Partii Emerytów i Rencistów oraz Polskiej Lewicy odbyli dyskusję na temat przyszłości lewicy w Polsce w kontekście wyborów samorządowych w 2010 r. W trakcie dyskusji wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że ostatnie wybory Europarlamentarne pokazały, że Lewicowy Wyborca ma dość dalszego podziału szeroko pojętej Lewicy, wystawianiu kilku komitetów lewicowych i w efekcie w skutek dezinformacji nie uczestniczenia w wyborach. Przedstawicielka władz wojewódzkich SDPL, Monika Wac stwierdziła, że suma wyników wyborów poszczególnych komitetów lewicowych na Lubelszczyźnie daje aktualnie szeroko pojętej Lewicy poparcie rzędu 15% - 18 % i wielką szkodą dla Lewicy byłoby to poparcie " zaprzepaścić " w wewnętrznych i nieracjonalnych waśniach. Lewicowy wyborca czeka na powstanie jednej silnej frakcji lewicowej, wystawieniu jednej listy, ma już dość dalszego rozbijania Lewicy, powoływaniu różnych komitetów wyborczych i rozterki wewnętrznej na który z nich ma oddać głos powiedział Dariusz Karczmarz Przewodniczący PL. W efekcie tych rozterek w ogóle nie uczestniczył w akcie wyborów. Nie możemy tego poparcia zmarnować, musimy wspólnie odbudować zaufanie lewicowych wyborców i sprawić aby wskutek połączenia partii lewicowych w jeden blok - frakcję - projekt polityczny zachęcić naszych potencjalnych wyborców do udziału w przyszłorocznych wyborach samorządowych i oddaniu na Nas głosu powiedział w dalszej części wypowiedzi Przewodniczący Regionu Lubelskiego PL. W bardzo podobnym do przedmówców tonie wypowiedział się Przewodniczący Krajowej Partii Emerytów i Rencistów Sławomir Słomka, podnosząc również kwestię konieczności uchwalenia Karty Seniora. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie oświadczyli, że deklarują wolę dalszej współpracy co do wspólnej strategii - projektu politycznego odnoszącego się do stworzenia wspólnego Lewicowego Komitetu Wyborczego w przyszłorocznych wyborach samorządowych. Dyskusja została zakończona deklaracją wszystkich uczestników spotkania co do dalszych rozmów na temat wspólnego startu w wyborach samorządowych w 2010 r.

Lublin, dnia 8 lipca 2009 r.

( AK ) 

 
PDF Drukuj Email

                                                     

 12 maja 2009 r. odwiedził Lublin Przewodniczący Partii Polskia Lewica Leszek Miller.

 O godz. 14.00. w sali konferencyjnej LSS "Społem"  w Lublinie ul. Wyszyńskiego 15 odbyła się konferencja prasowa Przewodniczącego Partii Polska Lewica , byłego Premiera RP Leszka Millera z udziałem Lubelskich władz partii Polska Lewica

czytaj więcej...

 
 
PDF Drukuj Email

ŁÓDZKIE POROZUMIENIE LEWICY zawarte w dniu 27 stycznia 2009 r.

lodzporozumienieSygnatariusze Łódzkiego Porozumienia Lewicy

przekonani o pilnej potrzebie budowy porozumienia między organizacjami i partiami lewicowymi,

świadomi wyzwań cywilizacyjnych ale także zagrożeń jakie niesie kryzys finansowy i gospodarczy,

działając na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Łodzi i regionu postanawiają wspólnie działać na rzecz:

- ochrony zdobyczy obywatelskich i pracowniczych gwarantujących godne i bezpieczne życie,

- korzystania z praw konstytucyjnych do bezpłatnej oświaty i służby zdrowia przez wszystkich obywateli, ochrony ludzi wyrzucanych na bruk z mieszkań w których żyli od pokoleń dzięki państwu polskiemu, a dziś są sprzedawani i nazywa się to sprawiedliwością dziejową dla realizacji powyższych celów

Sygnatariusze postanawiają:

- podejmować wspólne działania na rzecz budowy metropolitarnej Łodzi i rozwoju regionu, poprzez:

  • --inicjowanie lokalnych, obywatelskich projektów oraz współpracę z parlamentarzystami,  samorządowcami i organizacjami pozarządowymi,
  • --monitorowanie błędów i zaniechań prawicowych władz Łodzi
  • --powołać wspólny Komitet Wyborczy do udziału w wyborach samorządowych i parlamentarnych.

 

Porozumienie ma formułę otwartą, zapraszamy inne organizacje społeczne i partie lewicowe do współpracy.

Sygnatariusze ŁPL

Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej Unii Pracy     Przewodniczący Rady Okręgowej Polskiej Lewicy

Ewa Kralkowska                                                  Krzysztof Jagiełło

 

 
PDF Drukuj Email
Stanowisko Rady Okręgowej Polskiej Lewicy w Łodzi

Sprzeciwiamy się wprowadzeniu w życie hańbiącej ustawy dotyczącej  emerytur pomostowych.
Rząd Pana Donalda Tuska okłamuje społeczeństwo, twierdząc, że czyni tak w celu ratowania rynku pracy  i budżetu państwa.
Ustalając dwustopniową skalę podatkową z obniżonymi progami podatkowymi, daje w prezencie grupie o najwyższych dochodach około 80 mld. złotych,
czyniąc jednocześnie oszczędności na emeryturach w kwocie około 40 mld. złotych. Bezrobocie w Polsce ciągle wzrasta. Na koniec 2008 roku wynosiło 12,2 % a najliczniejszą grupą społeczną, trwale pozostającą bez pracy, są osoby po pięćdziesiątym  roku życia. Czyżby to była zakamuflowana eutanazja?.

Rząd Pana Donalda Tuska, wprowadzając zmiany w systemie emerytalnym, odbiera Polakom prawa nabyte a prawo nie może działać wstecz.

Należy społeczeństwu powiedzieć prawdę pociągając jednocześnie do odpowiedzialności autorów reformy systemu emerytalnego z 1999 roku. Ten
cud, jak wiele innych nie sprawdził się. Zamiast tego, przed nami kryzys gospodarczy i finansowy. Jak chronione są oszczędności całego życia naszych obywateli, Ich kapitał emerytalny?

Jak podały media, od początku 2000 do końca 2008 roku, stopa zwrotu w przypadku najlepszego według wskaźników ubezpieczyciela OFF, General
wyniosła 28,6%. W tym samym czasie kapitał zgromadzony w zusowskim I Filarze wzrósł o 39,6%.
Innymi słowy pomawiany, poniewierany „przeżytek” PRL u, jakim jest ZUS, zarobił więcej niż młode wilki liberalizmu.Najsłabsze grupy społeczne, jakimi są ludzie pracy najemnej, nie mogą w nieskończoność ponosić konsekwencji nieudanych eksperymentów.

Takich działań Polska Lewica nigdy nie zaakceptuje.

Krzysztof Jagiełło
przewodniczący
RO PL w Łodzi
 
PDF Drukuj Email
A P E L
krakowskich partii lewicowych, związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych


W czerwcu 2009 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybory te powinny zmobilizować wszystkie środowiska którym bliskie są ideały europejskiej lewicy.
My, przedstawiciele krakowskich partii lewicowych, związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych apelujemy do kierownictw partii politycznych o podjęcie wszelkich działań zmierzających do zbudowania wspólnej listy wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Jesteśmy przekonani, że wyrażona przez nas wola współpracy będzie przykładem dla wszystkich przedstawicieli lewicy. Dajemy przykład, że potrafimy pracować i działać razem na rzecz nowoczesnej i przyjaznej ludziom Europy.

Kraków dnia 08.01.2009 r.

/-/ Grzegorz Gondek – przewodniczący Krakowskiego SLD
/-/ Robert Rokita – przewodniczący Krakowskiej Unii Pracy
/-/ Adam Udziela – przewodniczący Krakowskiej SDPL
/-/ Bogdan Podgórski – przewodniczący Krakowskiej Polskiej Lewicy
/-/ Stanisław Kozak – przewodniczący Krakowskiej Unii Lewicy
/-/ Mirosław Myszkowski – przewodniczący Krakowskiego OPZZ
/-/ Ryszard Wanat – przewodniczący MZW OPZZ „Konfederacja Pracy”
/-/ Mieczysław Łagosz – przewodniczący ZZ „Autonomik” ArcelorMittal Poland S.A.
/-/ Romuald Nocuń – krakowski Polski Związek Działkowców
/-/ Marek Grochal – krakowskie Forum Lewicy Obywatelskiej
/-/ Alicja Sarzyńska – Polskie Zrzeszenie Lokatorów
/-/ Bronisław Cieślak – SLD
/-/ Anna Filek – SLD
/-/ Andrzej Jaeschke – SLD
/-/ Stanisława Urbaniak – SLD
/-/ Kazimierz Chrzanowski – SLD
/-/ Barbara Garcarz-Kłodzińska – SLD
 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 Następna > Ostatnie >>

Strona 14 z 14