Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

Siedziba partii

Korespondencję do 
Zarządu Partii
prosimy kierować na adres

Polska Lewica
ul. Al. Kamińskiego 2 m. 2
03-130 Warszawa
tel. 693-190-304 
     501-752-204

zarzad@polskalewica.pl 

Wideo nowości

Aktualności
PDF Drukuj Email

                                Obradujący w dniu 10 kwietnia 2010 roku w Warszawie Zarząd Krajowy Polskiej Lewicy złożył pod adresem Marszałka Sejmu, Prezesa Rady Ministrów i Prezesa Prawa i Sprawiedliwości wyrazy najgłębszego żalu i bólu po stracie wybitnych osobistości polskiego życia politycznego i społecznego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem na czele z

Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim.

Łączymy się w tych trudnych dniach z najbliższymi dotkniętymi tą straszliwą tragedią.

Cześć ich pamięci.

Wyrażamy wolę wspólnej pracy nad porzuceniem narodowych waśni i swarów politycznych na rzecz budowy trwałego ponadpartyjnego porozumienia narodowego w trosce o budowę nowej lepszej Polski

                                           Zarząd Krajowy Polskiej Lewicy


 

 
PDF Drukuj Email

W dniu 20 marca 2010 roku we Włocławku odbyło się Pierwsze Zgromadzenie Okręgu nr 5 Polskiej Lewicy.

Z całego okręgu przybyło 38 delegatów oraz wielu zaproszonych gości wśród ich byli między innymi: Stanisław Opala Wiceprzewodniczący Polskiej Lewicy wraz z Sekretarzem Generalnym PL Andrzejem Łaszczykiem. Pani Doktor Grażyna Ciemniak nie zrzeszona Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Okręgu nr 5 SDPL - Grażyna Ochocimska, Przewodnicząca Okręgu nr 4 SDPL - Mirosława Michniewicz, Przewodniczący OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Harold Matuszewski; Przewodnicząca Partii Kobiet Województwa Kujawsko Pomorskiego - Maria Pierzchała i Wiceprzewdnicząca Maria Galeska

      Podczas zgromadzenia przeprowadzono dyskusję na temat problemów nurtujących mieszkańców tego okręgu oraz omówiono stan przygotowań do zbliżającej się kampanii wyborczej do samorządów. Omówiono zasady wyłaniania kandydatów na radnych oraz stan prac nad koalicjami wyborczymi.

      Kolega Józef Lewandowski poinformował delegatów i gości o tym , że Polska Lewica, SDPL oraz  inne partie lewicowe wraz ze  związkami o poglądach centrolewicowych przygotowują w Województwie Kujawsko-Pomorskim porozumienie o współpracy. W porozumieniu bierze udział wraz z Polską Lewicą 27 różnych organizacji. Podpisanie porozumienia nastąpi w kwietniu b.r. Organizatorem skupiającym w Kujawsko-Pomorskim jest Wojewódzki OPZZ w Bydgoszczy. Powołane są już komisje w celu wypracowania wspólnego programu tego porozumienia. Wszystkie wnioski i uchwały Zgromadzenia Okręgowego skrzętnie notował Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Stanisław Ręczyk.
      W wyniku przeprowadzonych wyborów do Zarządu Okręgu zostali wybrani:

Przewodniczący Okręgu - Józef Lewandowski - Włocławek;

Wiceprzewodniczący - Marek Chmielewski - Grudziądz;

Sekretarz Okręgu - Andrzej Skierski-Włocławek;

Członek Zarządu - Maciej Okoniewski -Toruń;

Członek Zarządu - Katarzyna Tomaszewska - Włocławek.

Galeria...                Józef Lewandowski

 
PDF Drukuj Email

II ZGROMADZENIE KRAJOWE POLSKIEJ LEWICY.

 

W dniu 27 lutego 2010 roku w Warszawie odbyło się II Zgromadzenie Krajowe Polskiej Lewicy.

W czasie zgromadzenia omówiono sytuację naszej partii po odejściu z niej Leszka Millera. Omówiono stan organizacyjny przygotowań do zbliżających się kampanii wyborczych: samorządowej, parlamentarnej i prezydenckiej.

Delegaci referowali stan przygotowań w ich okręgach do zawarcia koalicji z różnymi partiami i organizacjami społecznymi w celu wystawienia wspólnych kandydatów w okręgach gdzie Polska Lewica nie będzie startowała samodzielnie.

Następnie dokonano oceny działań Zarządu Krajowego PL za okres kadencji od 25 maja 2008 do 27 lutego 2010 roku i w następstwie przeprowadzonej w tej sprawie dyskusji udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium.

W wyniku przeprowadzonych wyborów nowych władz

 

Przewodniczącym Polskiej Lewicy został Jacek Zdrojewski

 

dotychczasowy Sekretarz Generalny. Przewodniczący korzystając ze swoich uprawnień wynikających ze Statutu PL powołał do Zarządu Krajowego PL następujące osoby:

 

 1. Annę Orzeł-Dąbrowską            - Wiceprzewodnicząca PL
 2. Karola Kostrzębskiego              - Wiceprzewodniczący PL
 3. Stanisław Opala                       - Wiceprzewodniczący PL
 4. Andrzej Łaszczyk                      - Sekretarz Generalny PL, Skarbnik  PL
 5. Dariusz Karczmarz                   - Członek Zarządu PL
 6. Irena Kurek-Strączkiewicz        - Członek Zarządu PL
 7. Józef Lewandowski                  - Członek Zarządu PL
 8. Kazimerz Mazur                        - Członek Zarządu PL
 9. Marek Mrówczyński                 - Członek Zarządu PL
 10. Andrzej Ordziejewski              - Członek Zarządu PL

 

II Zgromadzenie Krajowe PL powołało do Krajowej Komisji Rewizyjnej następujące osoby:

 1. Bogdan Partycki            - Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej
 2. Krzysztof Rolirad            - Wiceprzewodniczący
 3. Henryk Prus                 - Członek

 

a do Krajowego Sądu Partyjnego:

 

  1. Emilia Wolańska                     - Przewodnicząca Krajowego Sądu Partyjnego
  2. Artur Kurzyna                           - Sekretarz
  3. Dagmara Szerf-Ordziejewska  - Członek

   

 

 

 
PDF Drukuj Email

                               Śmierć bohatera


W dniu 10 lutego w tragicznych okolicznościach odszedł od nas młodszy aspirant Andrzej Struj. Policjant, który słowa składanej przez siebie przysięgi wypełnił do końca.

Stanął na straży prawa i porządku pomimo tego, że w dniu 10 lutego był na urlopie. Słowa przysięgi traktował poważnie nie oglądając się na godziny służby. Był zawsze na służbie niezależnie od pory dnia i nocy, święta czy urlopu.

Udowodnił to wczoraj podejmując interwencję, kiedy młody bandyta niszczył mienie społeczne. Nie oczekiwał na pomoc innych świadków zdarzenia, którzy nie udzielili mu żadnego wsparcia. Być może gdyby podjęli jakiekolwiek działania bohaterski policjant byłby żył.

Niestety nikt Mu nie pomógł a on sam interwencję przepłacił własnym życiem. 

                               Cześć jego pamięci.P.S. Małoletnich bandytów zatrzymano.


 

 
PDF Drukuj Email

                          Łódzkie Referendum                    

                             17 stycznia 2010r.


Dzień siedemnasty stycznia przejdzie do historii Łodzi jako ważny egzamin z demokracji, egzamin który mieszkańcy zdali na szóstkę. Wszystkim którzy wzięli aktywny udział w referendum dotyczącym odwołania prezydenta Jerzego Kropiwnickiego odpowiadając na apel lewicy należą się słowa uznania.

Podjęta przez łodzian decyzja jest wyrazem odpowiedzialności za wizerunek i przyszłość Naszego miasta oraz sprzeciwem wobec arogancji i buty lokalnej władzy nieliczącej się z potrzebami mieszkańców.

Atmosfera kampanii i wynik referendum jeszcze raz potwierdziły, że łodzianie nie głosowali - jak sugerował Pan J. Kropiwnicki - za Łodzią Czerwoną czy Czarną, ale głosowali za miastem przyjaznym, bezpiecznym i bogatym. Głosowali za lepszą przyszłością dla siebie i swoich najbliższych, którzy chcą tu żyć, uczyć się i pracować. Decyzja jaką podjęto i jej wynik to dobry prognostyk na przyszłość. Wyciągnijmy wnioski z dotychczasowych smutnych doświadczeń i wykorzystajmy szansę jaką będą najbliższe wybory samorządowe.

Przewodniczący Rady Okręgowej Polskiej Lewicy w Łodzi Krzysztof Jagiełło


 

 
PDF Drukuj EmailDnia 9 stycznia 2010 roku zebrał się
Zarząd Krajowy Polskiej Lewicy.


Podczas posiedzenia odbyła się dyskusja na temat bieżącej sytuacji polityczno – gospodarczej w kraju. Następnie Zarząd Krajowy przyjął rezygnację kol. Leszka Millera z działalności w Polskiej Lewicy. Do czasu Zgromadzenia Krajowego Polskiej Lewicy Zarząd Krajowy powierzył sprawowanie obowiązków Przewodniczącego PL Jackowi Zdrojewskiemu dotychczasowemu Sekretarzowi Generalnemu PL.


 
PDF Drukuj Email

LIST OTWARTY DO MARSZŁKÓW SEJMU I SENATU RP
Polska Lewica domaga się wycofania polskich wojsk z Afganistanu.

Wojsko Polskie  powołane jest do obrony terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jego udział w wojnie domowej w Afganistanie, która nie ma  nic wspólnego z misją pokojową czy stabilizacyjną, nie znajduje uzasadnienia ani w Karcie Narodów Zjednoczonych ani też w Traktacie Waszyngtońskim.  Nie ma więc mowy o  statusie „sił pokojowych” ani też o „wypełnianiu sojuszniczych zobowiązań”.
Wojna domowa w Afganistanie trwa od ponad trzydziestu lat. Doświadczenia poprzednich wojsk okupujących terytorium Afganistanu dowiodły, że militarne zwycięstwo nad broniącą swojego terytorium partyzantką jest trudne, a prawie niemożliwe w sytuacji, w której znaczna część podzielonego  społeczeństwa walczy przeciwko kolejnym zagranicznym interwentom.
Polska wielokrotnie brała udział w misjach rozjemczych i pokojowych, posiadających odpowiedni mandat i zgodę społeczności międzynarodowej. W Afganistanie Polska występuje jako strona w konflikcie, który nie ma perspektywy politycznego zakończenia. Występuje po stronie, która nie prowadzi demokratycznych reform, powszechnie oskarżana jest o korupcję i o łamanie praw człowieka.
Obecność polskich wojsk w Afganistanie utrwala w świecie wizerunek Polski jako państwa niezdolnego do prowadzenia własnej polityki zagranicznej, dyspozycyjnego klienta USA, który za nic nie kosztujące obietnice „przyjaźni”, ponosi międzynarodowe, polityczne i wreszcie – budżetowe koszty udziału w kolejnych konfliktach zbrojnych.
Budżet państwa misja w Afganistanie kosztuje rocznie 680 mln złotych. To kwota, która pozwoliłaby na wybudowanie nowego uniwersytetu, wielkiego szpitala, czy zakup komputerów do 30 tysięcy szkół. 
Uważamy, że misja w Afganistanie , przynosi szkodę pozycji międzynarodowej Polski, jest niepotrzebnym i kosztownym awanturnictwem, błędem politycznym, wykluczającym Polskę z możliwości odgrywania istotnej roli w zagranicznej polityce Unii Europejskiej
                                                                        Rada Krajowa Polskiej Lewicy

 
PDF Drukuj Email

Dnia 25 listopada 2009 roku zebrała się Rada Krajowa Polskiej Lewicy.

Podczas posiedzenia odbyła się dyskusja na temat bieżącej sytuacji polityczno – gospodarczej w kraju. Członkowie Rady Krajowej analizowali stan przygotowań do zbliżających się kampani wyborczych samorządowej jak i prezydenckiej. Ustalono, iż priorytetowym celem struktur Polskiej Lewicy jest przygotowanie się do wyborów samorządowych w 2010 roku co nie wyklucza także wystawienia własnego lub wspólnego z innymi organizacjami lewicowymi kandydata na Prezydenta RP. Decyzje odnośnie zgłoszenia kandydata na Prezydenta RP zostanie podjęta w najbliższym czasie.

Rada Krajowa zajeła także stanowisko w sprawie polskich wojsk w Afganistanie w formie listu Listu Otwartego PL do Marszałków Sejmu i Senatu.

 
PDF Drukuj Email

Co dalej z Lewicą ?

 

7 lipca br. w siedzibie Regionu Lubelskiego partii Polska Lewica, przedstawiciele władz wojewódzkich Socjaldemokracji Polskiej, Krajowej Partii Emerytów i Rencistów oraz Polskiej Lewicy odbyli dyskusję na temat przyszłości lewicy w Polsce w kontekście wyborów samorządowych w 2010 r. W trakcie dyskusji wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że ostatnie wybory Europarlamentarne pokazały, że Lewicowy Wyborca ma dość dalszego podziału szeroko pojętej Lewicy, wystawianiu kilku komitetów lewicowych i w efekcie w skutek dezinformacji nie uczestniczenia w wyborach. Przedstawicielka władz wojewódzkich SDPL, Monika Wac stwierdziła, że suma wyników wyborów poszczególnych komitetów lewicowych na Lubelszczyźnie daje aktualnie szeroko pojętej Lewicy poparcie rzędu 15% - 18 % i wielką szkodą dla Lewicy byłoby to poparcie " zaprzepaścić " w wewnętrznych i nieracjonalnych waśniach. Lewicowy wyborca czeka na powstanie jednej silnej frakcji lewicowej, wystawieniu jednej listy, ma już dość dalszego rozbijania Lewicy, powoływaniu różnych komitetów wyborczych i rozterki wewnętrznej na który z nich ma oddać głos powiedział Dariusz Karczmarz Przewodniczący PL. W efekcie tych rozterek w ogóle nie uczestniczył w akcie wyborów. Nie możemy tego poparcia zmarnować, musimy wspólnie odbudować zaufanie lewicowych wyborców i sprawić aby wskutek połączenia partii lewicowych w jeden blok - frakcję - projekt polityczny zachęcić naszych potencjalnych wyborców do udziału w przyszłorocznych wyborach samorządowych i oddaniu na Nas głosu powiedział w dalszej części wypowiedzi Przewodniczący Regionu Lubelskiego PL. W bardzo podobnym do przedmówców tonie wypowiedział się Przewodniczący Krajowej Partii Emerytów i Rencistów Sławomir Słomka, podnosząc również kwestię konieczności uchwalenia Karty Seniora. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie oświadczyli, że deklarują wolę dalszej współpracy co do wspólnej strategii - projektu politycznego odnoszącego się do stworzenia wspólnego Lewicowego Komitetu Wyborczego w przyszłorocznych wyborach samorządowych. Dyskusja została zakończona deklaracją wszystkich uczestników spotkania co do dalszych rozmów na temat wspólnego startu w wyborach samorządowych w 2010 r.

Lublin, dnia 8 lipca 2009 r.

( AK ) 

 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 Następna > Ostatnie >>

Strona 14 z 15